Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič) Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek) Jovsi (Foto: H. Oršanič) Barje Za Blatom (Foto: G. Kalan) Velikonočnica (Foto: G. Kalan) Slovenski English

Preprečevanje nadaljnjega izumiranja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je nujna in za to bi družba in posamezniki morali nameniti več truda in sredstev:

» Glasujem      » rezultati ankete

Svoje mnenje povezano s projektom LIFE lahko izrazite v knjigi gostov

» Podaj svoje mnenje

» Najdi

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:

zrsvn.oe@zrsvn.si

Predstavitev projekta

Opis projekta

Projekt »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem« (LIFE04NAT/SI/000240) je bil pripravljen z namenom reševanja kompleksne problematike upravljanja območij Natura 2000. V ta namen bomo v okviru projekta skupaj s projektnimi partnerji pregledali obstoječe sektorske načrte upravljanja ter za območja, kjer bo to mogoče predlagali vključevanje vsebin Natura 2000 v obstoječe plane. V kolikor pa bo za določeno območje zaradi kompleksnosti potrebno izdelati samostojen načrt upravljanja, načrtujemo izdelavo t.i. Smernic za pripravo upravljavskih načrtov, ki bodo služile kot priročnik vsem pripravljavcem načrtov upravljanja ter hkrati določile enotno vsebinsko obliko le-teh. Ustreznost in primernost omenjenih Smernic se bo preverjala ob pripravi načrtov upravljanja za pet (5) pilotnih območij (Boletina, Jelovica, Jovsi, Petelinjek, Snežnik ), ki se razlikujejo tako po velikosti, naravovarstvenih vsebinah, kakor tudi kompleksnosti problematike. 
 
Na izbranih pilotnih območjih se bodo za reševanje konkretnih naravovarstvenih problemov izvajale različne akcije (košnja, čiščenje zaraščenih površin, postavitev ptičje opazovalnice,…). Ker je trajnostni razvoj Natura območij tesno povezan s sprejetostjo teh vsebin s strani lokalnega prebivalstva oziroma lastnikov zemljišč, bomo v času trajanja projekta posebno pozornost namenili prav njim ter jim preko izdaj različnih zloženk, postavitvijo informacijskih tabel, pripravo delavnic oziroma povabil h konkretnemu sodelovanju na terenu, poskušali te vsebine čimbolj približati.

Aktualne dogodke v zvezi z izvajanjem projekta bomo ažurno objavljali na za ta projekt  LIFE izdelanih spletnih straneh, obstoječe baze podatkov pa zbrali, poenotili ter uredili za karseda učinkovito nadaljnjo rabo.

 

 

Pošlji prijatelju

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.