Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič) Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek) Jovsi (Foto: H. Oršanič) Barje Za Blatom (Foto: G. Kalan) Velikonočnica (Foto: G. Kalan) Slovenski English

Preprečevanje nadaljnjega izumiranja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je nujna in za to bi družba in posamezniki morali nameniti več truda in sredstev:

» Glasujem      » rezultati ankete

Svoje mnenje povezano s projektom LIFE lahko izrazite v knjigi gostov

» Podaj svoje mnenje

» Najdi

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:

zrsvn.oe@zrsvn.si

Predstavitev projekta

Ozaveščanje javnosti

Uspešnost naravovarstvenih prizadevanj je zagotovo povezana s sprejetostjo teh vsebin s strani lokalnega prebivalstva oziroma lastnikov zemljišč. Prav zato bomo posebno pozornost namenili različnim ozaveščevalnim akcijam, ki bodo potekale na vseh nivojih. Pripravili bomo različna predavanja, delavnice, strokovna vodstva, lahko pa bodo tudi sodelovali in pomagali pri konkretnih akcijah (npr. čiščenje, spremljanje stanja, nočno štetje ptic,…). V nadaljevanju je navedenih neakj takih akcij.

 


Predavanja: lokalna skupnost, splošna javnost

Zaradi izjemnega zanimanja za projekt so bile v prvih mesecih letošnjega leta na izbranih območjih izvedene splošne predstavitve načrtovanih akcij. Prav tako smo v Jovsih že izvedli 11 delavnic za lastnike zemlišč, kjer smo jim podrobneje predstavili pomen jovsovskih travnikov in akcijo »Ohranjanje travišč«.

 

Informacijski center – Jovsi

Ureditev info točke

V Kapelah bo v sodelovanju s krajevno skupnostjo urejena informativna soba. V njej bodo s panoji in ostalim informacijskim gradivom predstavljene posebnosti Dobrave in Jovsov ter druge lokalne vsebine. Soba bo služila za izvajanje projekta LIFE, po njegovem poteku pa za aktivnosti, povezane s turizmom in promocijo kraja.

 

Internetni portal

Internetni portal je danes gotovo med bolj zanimivimi načini posredovanja informacij. S t.i. e-načinom posredovanja informacij preko internetnega portala želimo na najrazličnejše in zanimive načine posredovati čimveč podatkov in gradiv, ki nastajajo tekom projekta; brošure, fotografije, ankete, novice, zanimivosti, trenutno aktualne akcije,...

 

Brošure, table

Izdane brošure bodo dobrodošel sopotnik predvsem turistom, pa tudi šolski mladini, saj bodo v njih našli osnovne informacije o območju in projektu LIFE. Po urejenih poteh, opremljenih z informacijskimi tablami pa sami odkrivali lepoto naravovarstveno pomembnih območij.

 

 

 

Pošlji prijatelju

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.