Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič) Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek) Jovsi (Foto: H. Oršanič) Barje Za Blatom (Foto: G. Kalan) Velikonočnica (Foto: G. Kalan) Slovenski English

Preprečevanje nadaljnjega izumiranja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je nujna in za to bi družba in posamezniki morali nameniti več truda in sredstev:

» Glasujem      » rezultati ankete

Svoje mnenje povezano s projektom LIFE lahko izrazite v knjigi gostov

» Podaj svoje mnenje

» Najdi

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:

zrsvn.oe@zrsvn.si

Predstavitev projekta

Pričakovani rezultati projekta

  • Pripravljene Smernice za pripravo načrtov upravljanja za Natura 2000 območji v Sloveniji bodo pripomogle k celostnemu upravljanju z območji Natura 2000 v Sloveniji.
  • Ohranitev habitatov in vrst, ki so interesu Skupnosti (vrste, za katere je Evropska skupnost določila, da so potrebne posebnega varstva) v ugodnem stanju s pomočjo vključevanja načrtov upravljanja Natura 2000 območij v obstoječe nacionalne mehanizme varovanja.
  • Priprava petih načrtov upravljanja za osem Posebnih varstvenih območjih (pSCI) in dveh Posebnih območjih varstva (SPA) bo pripomoglo k trajnostnemu upravljanju s temi območji tudi v prihodnje.
  • Aktivnosti na terenu bodo izboljšale ali prenovile habitate vrst in prispevale k boljšemu stanju vrst, ki so v interesu Skupnosti na teh izbranih območjih.
  • Načrti upravljanja bodo predvideli tudi spremljanje stanja na območjih, kar bo prineslo nove podatke o razporeditvi in stanju vrst in habitatov, to pa bo pripomoglo k novemu pogledu na ohranitveni status na pilotnih območjih.
  • Informacijski sistem s specifično bazo podatkov bo zagotovil lažji in bolj učinkovit pretok informacij.
  • Večja razpoznavnost Nature 2000 in projektov LIFE v javosti. V ta namen bomo postavili spletno stran projekta ter pripravili številne publikacije in medijske dogodke.
 

 

 

Pošlji prijatelju

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.