Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič) Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek) Jovsi (Foto: H. Oršanič) Barje Za Blatom (Foto: G. Kalan) Velikonočnica (Foto: G. Kalan) Slovenski English

Preprečevanje nadaljnjega izumiranja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je nujna in za to bi družba in posamezniki morali nameniti več truda in sredstev:

» Glasujem      » rezultati ankete

Svoje mnenje povezano s projektom LIFE lahko izrazite v knjigi gostov

» Podaj svoje mnenje

» Najdi

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:

zrsvn.oe@zrsvn.si

Predstavitev projekta

IS Natura 2000

Živimo v dobi računalništva in hitrih tehnoloških napredkov, ko vedno več stvari prehaja iz analogne v digitalno obliko. Tovrstna organizacija podatkov je pri današnji veliki in dostikrat nepregledni možici podatkov skorajda nuja, med drugim tudi zaradi težnje po večji produktivnosti in lažjem delu.
Tudi Zavod si je v svoji napredni viziji zastavil cilj vzpostavitve informacijskega sistema v katerem bodo združeni podatki in podatkovne zbirke, ki jih mora voditi in upravljati (ZON). Nekaj teh podatkov že obstaja, druge bodo zaposleni na Zavodu pridobiva s terenskim ogledom, spet tretjii so podatki, ki jih bodo partnerji na projektu prispevali v skupno bazo informacijskega sistema.
Osnovna  podatkovna zbirka je SDF (standard data form) ’’Natura 2000’’, na katero se vežejo vsi preostali podatki. Od tod tudi ideja za ime Informacijski sistem Natura 2000 ali okrajšava IS N2k.
Pomen vzpostavitev informacijskega sistema je v sistematizaciji podatkov o mreži območij Natura 2000 (habitatih in vrstah) v Sloveniji in zbiranju novih ali že obstoječih podatkov v specifični bazi podatkov. Pregled in vnos podatkov bo omogočala posebej za to izdelana aplikacija, ki bo dosegljiva prek interneta.

 

Zbirka podatkovnih baz

Skupno zbirko ali t.i. podatkovno skladišče IS N2k bodo tvorili podatki

 • Zavoda RS za varstvo narave:
  • SDF baza o območjih Natura 2000 v Sloveniji,
  • podatki o naravnih vrednotah,
  • podatki o ekološko pomembnih območjih,
  • taksoni,
 • Agencije RS za okolje: podatki o zavarovanih območjih
 • Zavoda za ribištvo Slovenije,
 • Inštituta za vode RS,
 • Zavoda za gozdove Slovenije.

 

Internetna aplikacija

Internetna aplikacija, ki bo preko internetne strani na voljo splošni javnosti, bo omogočala prikaz območij Natura 2000. 
Posameznik bo lahko preveril, če je njegova parcela del območja Nature 2000 in kakšne so naravovarstvene omejitve na njegovi parceli ali pa teh omejitev sploh ni.
Posebej bo aplikacija prirejena za strokovne sodelavce znotraj Zavoda, katerim bo služila kot GIS orodje.

 

 

 

Pošlji prijatelju

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.