Pogled na Snežnik (Foto: M. Gorkič) Ribniki Petelinjek (Foto: M. Petkovšek) Jovsi (Foto: H. Oršanič) Barje Za Blatom (Foto: G. Kalan) Velikonočnica (Foto: G. Kalan) Slovenski English

Preprečevanje nadaljnjega izumiranja ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je nujna in za to bi družba in posamezniki morali nameniti več truda in sredstev:

» Glasujem      » rezultati ankete

Svoje mnenje povezano s projektom LIFE lahko izrazite v knjigi gostov

» Podaj svoje mnenje

» Najdi

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

Sedež:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Telefon:
(01) 2309-500
Telefaks:
(01) 2309-540
Elektronska pošta:

zrsvn.oe@zrsvn.si

Dogodki in obvestila

Obvestila

Projekt je bil uspešno končan z 31.12.2007. Končno poročilo je bilo oddano Evropski komisiji ob načrtovanem datumu, 31.3.2008

Dogodek

Datum

Ura

Kraj

/

/

  /  

   /     

Pretekli dogodki projekta

Seznam preteklih dogodkov


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključna prireditev v Jovsih -13.10.2007

V okviru projekta »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem« so v Jovsih in Dobravi potekale številne akcije, v katere je bilo vključenih preko 300 domačinov. Več ... →


 

Svetovni dan habitata -1.10.2007

Letošnji dogodek v Mercator centru v Celju je zaznamoval otroški trušč.  Vsak dan smo za skupine in naključne obiskovalce trgovskega centra pripravili razstavo habitatih tipov ter delavnico. Več ... → 


Otvoritev naravoslovne učne poti Petelinjek - 20.09.2007

Sredi septembra smo uradno odprli naravoslovno učno pot Petelinjek (akcija C3), ki je za kraj in njegove prebivalce pa tudi širši okoliš izjemnega pomena. Več ... →

Nedeljski izlet: Učna pot Petelinjek (VAL 202, 21.10.2007)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring projektnih območij (akcija F3), avgust 2007

V skladu s prijavo projekta smo na projektnih območjih izvedli kar nekaj popisov vrst in različnih monitoringov vrst, habitatnih tipov ter vplivov rab.
Več ... →


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitve podrobnejših načrtov upravljanja za območja Natura 2000, junij 2007

V juniju 2007 smo v sklopu akcije A3 organizirali predstavitve podrobnejših načrtov upravljanja za območja Natura 2000 širši javnosti. Predstavitev je bilo pet, za vsak podrobnejši načrt upravljanja pilotnega območja po ena. Predstavitve so se dogajale na pilotnih območjih (Boletina, Jelovica, Dobrava in Jovsi, Petelinjek, Sežana), za katero je bil podrobnejši načrt upravljanja tudi pripravljen. Na predstavitvah smo dobili še nekaj koristnih pripomb, ki smo jih nato vključili v podrobnejše načrte upravljanja. Predstavitve in podrobnejši načrti upravljanja so bili s strani javnosti dobro sprejeti. S predstavitvami se je akcija priprave podrobnejših načrtov upravljanja za pet pilotnih območij tudi zaključila.

Povezava na povzetke predstavitev podrobnejših načrtov upravljanja za pet pilotnih območij


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup starih dreves z dupli  v Dobravi - poročilo o novinarski konferenci ob zaključku akcije, 29.05.2007

Ob zaključku akcije je Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice kot projektni partner pripravil novinarsko konferenco v okviru tedna gozdov 2007.

Konferenca je bil 29. maja 2007, ob 11. uri,  v Naravoslovni informacijski sobi Kapele. Prisotni so bili številni vabljeni in več novinarjev.Več ... →

Natečaj za najboljši plakat z naslovom: Natura 2000 v moji okolici - 18.05.2007

Na natečaju, ki je potekal skoraj celo šolsko leto, je sodelovalo osem šol iz vse Slovenije v okolici pilotnih območij projekta. Na natečaju je tako nastalo 43 plakatov, ki jih je izdelalo 123 učencev pod vodstvom desetih mentorjev. Učenci so pripravili zelo različne izdelke od povsem umetniških do vsebinsko pestrih plakatov. Med drugim so se pri ustvarjanju posluževali naravnih materialov, lepljenja fotografij in prostoročnega risanja. Nekateri so pripravljali celo tridimenzionalne makete. Več ... →


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postavitev informacijske table in ureditev učne poti na Petelinjeku - 14.05.2007 

Območje Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah je pridobilo informacijsko tablo, ki smo jo izdelali in postavili v okviru projekta LIFE. Informacijska tabla stoji pri Sv. Jerneju na začetku učne poti Petelinjek, ki je še v pripravi. Več ... →


Triletni monitoring velikonočnice na Boletini - 11.04.2007

Monitoring smo opravili po metodi štetja rastlin velikonočnice na celotnem rastišču. Vsako leto smo razdelili rastišče v več segmentov. Šteli smo le posamezne rastline in ne vse posamezne cvetove. Vemo namreč, da je velikonočnica več cvetna rastlina, včasih pa iz korenike požene samo en cvet. Več ... →


Velikonočnica razsejala svoja semena - 16.03.2007 

Varovanje velikonočnice v času njenega cvetenja je končano za čas trajanja projekta. V treh letih od začetka projekta je rastišče na Boletini obiskalo več kot pet tisoč zabeleženih obiskovalcev. Ocenjujemo, da si je rastišče ogledalo vsaj še tisoč obiskovalcev več. Več ... →

Cvetenje velikonočnice bomo spremljali tretjič zapored - 27.02.2007

Ohranjeno rastišče velikonočnice na Boletini pri Ponikvi vsako leto privabi znova in znova množice ljudi k ogledu zgodnje spomladanske cvetlice z vijoličnimi cvetovi. Velikonočnica je pri nas zavarovana in redka vrsta. Na ozemlju Slovenije raste manj kot 2000 primerkov te vrste. Več ... → 


Postavitev informacijskih tabel na območju Jelovice in Ratitovca - 19.01.2007

Informacijske tabel izdelane v sklopu akcije E4 projekta LIFE so namenjene označitvi območja Natura 2000 ter podajanju osnovnih informacij o območju. Deset tabel, ki smo jih postavili na območju Jelovice in Ratitovca opozarjajo obiskovalce tega prostora na pomen ohranjanja narave na Jelovici in Ratitovcu. Več ... →  

Otvoritev informacijske sobe v Kapelah - 07.12.2006 

V četrtek, 7. decembra 2006 je potekala svečana otvoritev z novinarsko konferenco, katere so udeležili predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Občine Brežice in Krajevne skupnosti Kapele, Regijskega parka Kozjansko, lokalnih društev, predstavnikov medijev, zunanjih sodelavcev pri izvedbi projekta ter sodelavcev ZRSVN. O pomen projekta LIFE, ter še posebno informativne sobe v Kapelah, so pred okoli 50 gosti spregovorili:
• dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave;
• dr. Mirjam Galičič, vodja projekta LIFE;
• mag. Vesna Kolar Planinšič, Ministrstvo za okolje in proctor;
• Goran Dominko, avtor postavitve informacijskega centra;
• Ivan Molan, župan Občine Brežice in
• Tone Cerjak, predsednik sveta Krajevne skupnosti Kapele.
Andrej Hudoklin je sobo s postavitvijo modelov kosca simbolično odprl, ter jo v nadaljevanju vsem prisotnim tudi vsebinsko predstavil.

Informacijska soba je namenjena sprejemu in animaciji obiskovalcev. Služila bo izvajanju projekta LIFE, različnim predstavitvam in seminarjem. Več ... →


Svetovni dan habitata - 02.10.2006

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je ob Svetovnem dnevu habitata, ki ga letos v Sloveniji 'praznujemo' drugič, v okviru projekta LIFE z razstavo fotografij, plakatov ter živimi 'maketami' habitatov in habitatnih tipov pripravil predstavitev različnih življenjskih okolij. S tem želimo vzbuditi zavest o spoštovanju in ohranjanju različnih habitatov, ki so v naši okolici. Več ... →


Drugo kartiranje gozdne paše na Jelovici - 30.08.2006

Prvo kartiranje, ki smo ga opravili v letu 2005, smo opravili na dveh planinah. V letu 2006 je potekalo drugo kartiranje, kjer smo na sedmih planinah zabeležili podatke, bodisi o ograji pašnika, o opuščanju ali drugačni rabi prostora. Največja pašna planina, ki je bila pregledana, je planina Pečana, najmanjša pa planina Martinček. Več ... →


Vetrolom na Jelovici - 29.06.2006

Jelovica je v popoldanskem času 29.06.2006 doživela rušilno moč vetra in doživela najhujši vetrolom po letu 1951.Po podatkih ZGS je bilo izbrisanih približno 180 ha gospodarsko zelo pomembnih gozdov. Količina podrtega drevja se ocenjuje na 85 000 m3 smrekovega lesa. Več ... →

Učenci so se preizkusili v upravljanju z Naturo 2000 - 26.06.2006

V sklopu projekta LIFE III, ki je pravkar na polovici svoje poti, smo v sklopu akcije E2 pripravili več nalog, s katerimi želimo javnost ozavestiti o obsegu in pomenu petih pilotnih območij Natura 2000. Z obvestili in članki v sredstvih javnega obveščanja in različnim papirnim gradivom želimo predvsem prebivalcem območij Natura 2000 prikazati naravovarstvena prizadevanja za ohranitev ugodnega stanja vrst in habitatov, ki so tam prisotni. S tem namenom smo vstopili tudi v šolske učilnice, da lahko mladi dobijo informacije o projektu LIFE in Naturi 2000 s prve roke. Več ... →
Vabilo na natečaj za plakat: »Varovanje narave v območju Natura 2000« na vaši šoli - 23.05.2006

Eden izmed ciljev projekta LIFE je tudi seznaniti javnost, še posebej mlade, s pomenom varovanja narave v njihovem bližnjem okolju. V okviru projekta je predvidenih več akcij, kjer sodelujejo različne javnosti, v eni izmed akcij pa delamo tudi neposredno s šolsko mladino. Zato vas vljudno vabimo, da se vaša šola udeleži natečaja za najboljši plakat z naslovom: »Varovanje narave v območju Natura 2000«. Več ... →

Vabilo na natečaj za plakat in pogoji za sodelovanje

Informativni list projekta LIFE


Obisk predstavnika Monitoring Team LIFE v Jovsih - 21.03.2006

V torek, 21. marca 2006 je Jovse obiskal zunanji izvedenec Evropske komisije (skupina Astrale Geile – Ile). Več ... →


Podpis dogovora o sodelovanju med ZRSVN in ARSO pri izgradnji informacijskega sistema N2k - 28.02.2006

Zavod RS za varstvo narave, ki je nosilec projekta LIFE III – NARAVA (šifra projekta: LIFE04NAT/SI/000240) ''NATURA 2000 v Sloveniji – upravljalski modeli in informacijski sistem'' je na Agencijo RS za okolje dal pobudo za sklenitev dogovora o sodelovanju pri izgradnji in obratovanju informacijskega sistema NATURA 2000, ki je ena izmed akcij v prej omenjenem projektu. Več ... →


Svetovni dan habitata - 03.10.2005

Ob svetovnem dnevu habitata se je Zavod RS za varstvo narave v trgovskem centru v Celju predstavl javnosti. Na tak način smo gostom centra neposredno prenesli informacije o delu Zavoda in trenutnih aktualnih temah. Več ... →

 

 

Pošlji prijatelju

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.