VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
Telefaks: (01) 2309-540
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si

MINI ANKETA

Ali po vašem mnenju v Sloveniji dovolj skrbimo za naravo?

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

DOBRODOŠLI

Ohranjanje slovenske narave in skrb zanjo s poudarkom na njenih najvrednejših delih je osrednje poslanstvo našega zavoda. Strokovno znanje in pozitiven odnos do narave gradimo z načelom razumne rabe obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov. Naravi prijazno sobivanje razvijamo po načelu participacije drugih strok in deležnikov. Velika notranja energija kolektiva zaposlenih in atraktivnost dela so naše prednosti in porok kvalitetnih rezultatov dela. Varstvo narave vključujemo v strategijo razvoja Slovenije, ki v duhu trajnosti zagovarja dejavno optimiranje prispevka okolja k blaginji in razvoju.

Vsi ljubitelji narave lahko opazujejo in sporočajo vrste
30.07.2015
Ste na sprehodu, še posebej v gozdu, morda opazili katero od štirih vrst hrošča - rogač, alpskega ali ... več »
Fotografski natečaj v sklopu projekta LIFE Kočevsko
21.07.2015
Fotografsko društvo Grča Kočevje (organizator) v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje (naročnik – ... več »
Izšla je 46 številka N vestnika
01.07.2015
Izšla je 46. številka N vestnika, ki prinaša 13 strani zanimivega branja ... več »
Sprememba prilog uredbe o območjih Natura 2000
18.06.2015
Objavljamo dokument Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o posebnih varstvenih območjih ... več »

Morski datlji in »Nevidne vezi« v Mestni knjižnici Kranj
14.07.2015
Medtem, ko te dni številni Gorenjci potujejo na Jadransko obalo, se ena od morskih zgodb za mesec in ... več »
Odstranjevanje invazivk v Naravnem rezervatu Strojanov breg
15.06.2015
Zavod RS za varstvo narave skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – Zavod Ljubljana, ... več »
Vabilo na sprehod v Kobile
04.06.2015
Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto in Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, ob postavitvi ... več »
BioBlitz – 24 ur z reko Muro
01.06.2015
»Bio« pomeni »življenje« in »Blitz« pomeni »nekaj ... več »
 
 
 
 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |