VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
Telefaks: (01) 2309-540
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si

MINI ANKETA

Ali po vašem mnenju v Sloveniji dovolj skrbimo za naravo?

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

DOBRODOŠLI

Ohranjanje slovenske narave in skrb zanjo s poudarkom na njenih najvrednejših delih je osrednje poslanstvo našega zavoda. Strokovno znanje in pozitiven odnos do narave gradimo z načelom razumne rabe obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov. Naravi prijazno sobivanje razvijamo po načelu participacije drugih strok in deležnikov. Velika notranja energija kolektiva zaposlenih in atraktivnost dela so naše prednosti in porok kvalitetnih rezultatov dela. Varstvo narave vključujemo v strategijo razvoja Slovenije, ki v duhu trajnosti zagovarja dejavno optimiranje prispevka okolja k blaginji in razvoju.

Druga najava Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov
22.04.2014
Konec oktobra 2014 bo v Sloveniji potekal Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih ... več »
Severna obvoznica v Kranju z naravovarstvenega zornega kota
11.04.2014
Živimo v hitrem tempu vsakdanjika in potrebe po novi infrastrukturi so iz dneva v dan večje. Temu tempu ... več »
LIFE Kočevsko med odobrenimi slovenskimi projekti
11.04.2014
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v letu 2013 za sofinanciranje iz programa LIFE+ prejelo ... več »
Sanirani dve drevesni naravni vrednoti v Celju
10.04.2014
V okviru naravovarstvenih akcij na ZRSVN in Programa urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov ... več »
41 številka N Vestnika
10.04.2014
Izšla je nova številka glasila zaposlenih na Zavodu RS za varstvo narave  - N vestnik. Prinaša ... več »

Ohranjamo kotišča netopirjev v Krajinskem parku Ljubljansko barje
14.04.2014
Na območju Ljubljanskega barja je več cerkva v katerih so porodniške kolonije netopirjev malih ... več »
Nevidne vezi v Parku Škocjanske jame
07.04.2014
Vabimo na predstavitev in ogled razstave z naslovom NEVIDNE VEZI, ki jo je v okviru projekta »Morski ... več »
Predavanja o invazivnih vrstah
01.04.2014
Zavod RS za varstvo narave skupaj z Razvojno agencijo zgornje Gorenjske – RAGOR, na območju občin ... več »
Omogočimo dvoživkam varen prihod v Gornji kal!
06.03.2014
Ker so noči že dovolj tople in padavine pogoste, se dvoživke že nekaj časa počasi selijo proti mrestiščem. ... več »
 
 
 
 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |