VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
Telefaks: (01) 2309-540
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si

MINI ANKETA

Ali po vašem mnenju v Sloveniji dovolj skrbimo za naravo?

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

DOBRODOŠLI

Ohranjanje slovenske narave in skrb zanjo s poudarkom na njenih najvrednejših delih je osrednje poslanstvo našega zavoda. Strokovno znanje in pozitiven odnos do narave gradimo z načelom razumne rabe obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov. Naravi prijazno sobivanje razvijamo po načelu participacije drugih strok in deležnikov. Velika notranja energija kolektiva zaposlenih in atraktivnost dela so naše prednosti in porok kvalitetnih rezultatov dela. Varstvo narave vključujemo v strategijo razvoja Slovenije, ki v duhu trajnosti zagovarja dejavno optimiranje prispevka okolja k blaginji in razvoju.

45. številka N Vestnika
03.04.2015
Izšla je 45. številka N Vestnika, ki prinaša poročila o dogodkih in dosežkih Zavoda v ... več »
Projektna naloga za izvedbo monitoringa ptic
31.03.2015
Zavod RS za varstvo narave razpisuje projektno nalogo za izvedbo monitoring ptic v sklopu ... več »
Razpis za izvedbo hidrološke študije
24.03.2015
V sklopu projekta LJUBA - Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju smo pripravili ... več »
Razpis za popis ptic na Pohorju (projekt SUPORT)
23.02.2015
V sklopu projekta SUPORT – Trajnostno upravljanje Pohorja smo pripravili razpis za popis ... več »

Predavanje v sklopu Tedna evropskih geoparkov
28.04.2015
V sklopu Tedna evropskih geoparkov, ki bo v Geoparku Idrija potekal med 6. in 30. 5. ... več »
BioBlitz – 24 ur z reko Muro
03.04.2015
»Bio« pomeni »življenje« in »Blitz« pomeni »nekaj storiti ... več »
Preselili bomo tudi štorkljo v Ribnici
01.04.2015
Štorklje v Ribniško – Kočevskem delu niso prav pogoste. Prav zato je potrebno poskrbeti, da bo ... več »
Pomagajmo žabicam čez cesto
12.03.2015
Številni odseki cest predstavljajo selitveno oviro dvoživkam, ki se spomladi selijo iz gozda na mrestišča ... več »
 
 
 
 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |