VIZITKA

Sedež:
Tobačna ulica 5,
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 2309-500
Telefaks: (01) 2309-540
E-pošta:zrsvn.oe@zrsvn.si

MINI ANKETA

Ali po vašem mnenju v Sloveniji dovolj skrbimo za naravo?

» Glasujem    » Rezultati ankete
E-NOVICE

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...

» naročilo na novice

DOBRODOŠLI

Ohranjanje slovenske narave in skrb zanjo s poudarkom na njenih najvrednejših delih je osrednje poslanstvo našega zavoda. Strokovno znanje in pozitiven odnos do narave gradimo z načelom razumne rabe obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov. Naravi prijazno sobivanje razvijamo po načelu participacije drugih strok in deležnikov. Velika notranja energija kolektiva zaposlenih in atraktivnost dela so naše prednosti in porok kvalitetnih rezultatov dela. Varstvo narave vključujemo v strategijo razvoja Slovenije, ki v duhu trajnosti zagovarja dejavno optimiranje prispevka okolja k blaginji in razvoju.

Brošura Invazivne rastline v kmetijski krajini
22.04.2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Mreža za podeželje) je v sodelovanju z Zavodom RS ... več »
49. številka N-vestnika
06.04.2016
Izšla je 49. številka N-vestnika. Obsežna številka predstavlja zanimivosti iz dela ... več »
Javni razpis - Popis začetnega stanja in spremljanje stanja ciljnih habitatnih tipov na projektu LIFE TO GRASSLANDS
08.03.2016
Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-93/1-O-16/NDŠ, PP z dne 8. 3. 2016 objavljamo razpis ... več »
Pomagajmo žabicam čez cesto
01.03.2016
Na številnih koncih Slovenije tudi letos potekajo akcije prostovoljcev, ki pomagajo žabam čez ... več »

Otvoritev učne poti in prostovoljna akcija v Rakovem Škocjanu
13.05.2016
Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Notranjskim regijskim parkom, Občino Cerknica in Skladom ... več »
Številni dogodki ob prihajajočih majskih okoljskih dnevih
12.05.2016
V prihajajočih dneh bomo obeležili tri pomembnejše okoljske dni: dan Nature 2000 (21. maj), ... več »
Zavod se predstavlja na MINFOS-u
09.05.2016
Zavod RS za varstvo narave se bo predstavil na 44. MINFOS-u, ki bo v Tržiču potekal 14. ... več »
Predavanje o Veliki ledeni jami v Paradani
04.05.2016
Vabimo vas na predavanje o Veliki ledeni jami v Paradani in ledenikih Gore ter Nanosa. ... več »
 
 
 
 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |