PROJEKTI

DOBRODOŠLI

Zavod RS za varstvo narave je strokovna institucija, ustanovljena na podlagi Zakona o ohranjanju narave. Sedem območnih enot zagotavlja kakovostno pokritost terena na območju celotne Slovenije. Delo območnih enot zaokroža delovanje Osrednje enote, ki skrbi za koordinacijo in enotno delovanje Zavoda navzven in navznoter. Posebno skrb namenjamo naravovarstveno najvrednejšim delom narave ter najbolj ogroženim območjem in vrstam. Pri našem delu stremimo k strokovnosti, objektivnosti in dialogu ter vzpostavljanju kvalitetnih odnosov z deležniki in javnostjo.

Predstavitvena publikacija Zavoda

Pripravljamo terenski dan s predstavitvijo rezultatov razpisane teme Geoparka Karavanke
21.05.2018
V okviru GEOFESTIVALA 2018 za učitelje/ice in vzgojitelje/ice pripravljamo terenski ... več »
Izobraževalna delavnica za pedagoške delavce v okviru projekta Enjoyheritage
18.05.2018
V okviru projekta Enjoyheritage, katerega partner je Zavod RS za varstvo narave, ... več »
Javno naročilo: ZAČETNI IN KONČNI POPIS VEGETACIJE, OCENE STANJA OHRANJENOSTI CILJNIH HABITATNIH TIPOV (HT) IN POPULACIJ CILJNIH VRST TER NJIHOVIH HABITATOV NA OBMOČJIH PROJEKTA Mala barja - Marja IN PoLJUBA na spletni strani ZRSVN
17.05.2018
 

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-227/1-O-18/PG z dne 17. 5. ... več »

ZRSVN sodeluje na Tednu vseživljenskega učenja v Celju
16.05.2018
Z lično opremljeno stojnico in strokovnim kadrom OE Celje osvešča in uči javnost, ... več »

V soboto, 26. 5. 2018, ste vabljeni na rimsko doživetje s konji!
24.05.2018
Dogodek rimsko doživetje s konji se bo pričel ob 14:00 na Podhojci ... več »
V soboto, 26. 5. 2018, ste vabljeni na čistilno akcijo!
24.05.2018
Čistilna akcija se bo odvijala med 9:00 in 12:00 na Gradišču ... več »
2. in 3. junija 2018 vabljeni na RIMSKE DNEVE na Zaplani!
24.05.2018
Pridružite se nam na ustvarjalnih delavnicah, udeležite se različnih dogodkov in okusite kulinariko ... več »
Tako pisan in raznolik je Geopark Karavanke!
21.05.2018
MI SMO GEOPARK KARAVANKE! MI SMO UNESCO!

Vabljeni na dogodke mednarodnega GEOFESTIVALA 2018, ... več »

 
 
 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |