PROJEKTI

OSREDNJA IN OBMOČNE ENOTE

Jezero Komarnik

Akumulacijsko jezero Komarnik leži približno dva kilometra zahodno od Lenarta, južno od magistralne ceste Pernica – Lenart. Prvič je omenjeno že v 16. stoletju, ko so ga lastniki bližnjega gradu Hrastovec uporabljali za gojenje rib. V šestdesetih letih preteklega stoletja so ga preuredili v akumulacijo za zadrževanje visokih voda in ga na zahodni strani obdali z visokovodnim nasipom. Površina meri 26 hektarjev, povprečna globina na sredi pa znaša približno poldrugi meter. Na vzhodni strani ga obdaja gozd Črni les, na južni in vzhodni strani pa travniki in intenzivno obdelovana polja. Po regulaciji reke Pesnice in uničujočih melioracijah v Pesniški dolini je postalo jezero Komarnik z okolico zadnje zatočišče in pomembno bivališče mnogih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, kot so na primer ščitolistna močvirka, vodni orešek in beli lokvanj, zelo zanimivo je tudi pojavljanje male povodnice.
Pisana paleta vodnih in močvirskih bivališč pogojuje zelo bogato favno vodnih nevretenčarjev. Tukaj živi veliko vrst vodnih in močvirskih hroščev, na primer kozak in obrobljeni kozak, jezero pa je tudi edino najdišče nekaterih vrst vodnih hroščev v Sloveniji. Favna kačjih pastirjev šteje kar 35 vrst, pri čemer velja med številnimi ogroženimi vrstami omeniti loško zverco in zgodnjega trsničarja, predvsem pa največjo srednjeevropsko populacijo nosne jezerke, ki je drugod po Evropi že marsikje izginila. Tukaj živi tudi močno ogrožena medicinska pijavka. Akumulacijsko jezero Komarnik je z gozdno okolico Črnega lesa in Hrastovnjeka izredno pomembno tudi za dvoživke, predvsem zaradi pestrosti ekoloških niš ter funkcionalne povezave vodnih in kopenskih bivališč. Nadvse pestra je tudi favna ptic, saj predstavlja jezero Komarnik eno najpomembnejših gnezdišč vodnih ptic v Sloveniji. Izjemno visoko gnezditveno gostoto dosegajo zlasti mali ponirek, čopasti ponirek, čopasta črnica in črna liska, pa tudi mala bobnarica, reglja, grahasta tukalica, mokož in bičja trsnica, medtem ko gnezdi na jezeru skoraj polovica slovenske populacije race sivke. V okolici Komarnika se ob vodotokih in ribnikih pojavlja vidra (Lutra lutra).
Ob jezeru Komarnik je speljana dva in pol kilometra dolga sprehajalna pot, postavljeni sta pojasnjevalna tabla in ornitološka opazovalnica. Dostop je s parkirišča Hotela Agata (Črni les) ob magistralni cesti Maribor – Gornja Radgona.

Pogled na dolino Pesnice z jezerom in gradom Hrastovec v ozadju

Vidra (Lutra lutra)

Raca sivka

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |