PROJEKTI

NOVICE

Kali za življenje

Kal v Gočah. Foto: Igor Maher

23.03.2007

Ob 22. marcu, Svetovnem dnevu voda, je novogoriška območna enota Zavoda za varstvo narave pripravila kar tri dogodke: 21. marca je bila na Osnovni šoli Draga Bajca otvoritev razstave prispevkov natečaja »1001 kal – 1001 zgodba o življenju«, včeraj smo slavnostno odprli kal na Gočah, danes, 23. marca, pa bomo odprli kar tri kale v Danah.

Goški kal leži ob cesti od Goškega prevala proti Gočam. Njegov obstoj je zabeležen že v franciscejskem katastru leta 1822. Kal je bil namenjen napajanju živine. Po prihodu vodovoda v vas pa je doživljal svojo žalostno usodo – marsikdaj je bil zatočišče odpadnega materiala, pa tudi sam po sebi se je zarasel.
Pred dvema letoma so se domačini odločili, da bodo kal obnovili. Pri tem sta pomagala Občina Vipava in Zavod RS za varstvo narave. Živine v vasi ni več veliko, zato pa kal predstavlja toliko večji pomen za rastline in živali, ki za svoj obstoj potrebujejo vodo. Tu je pravi raj za pupke in žabe, kačje pastirje in vodne drsalce, srečamo še vodne pajke in hrošče.

V Danah pa so obnovljeni kar trije kali, ki so bili v preteklosti, kot mnogi drugi, zapuščeni in zasuti. Med drugim je obnovljen kal v Lasatkah , ki je bil namenjen pridobivanju ledu, ki so ga shranjevali v bližnji ledenici, največji v naših krajih. V ledenico je šlo namreč kar 50 ton ledenih kock, pomen pa so izgubile svoj pomen, ko so se v začetku 20. stoletja pojavili hladilniki. 

Kali so mlake na območju Krasa, Bele Krajine in Slovenske obale na flišnih in apnenčastih tleh. Lahko so naravni ali umetni. Slednje so zgradili v naravnih kotanjah ali na primernem mestu izkopali kotanjo, jo obložili z ilovico in jo dobro steptali. Zgrajeni so bili tako, da je v kotanjo lahko stekla deževnica, v nekaterih urbanih vaseh tudi po kamnitih žlebovih s streh.

Človek je že od nekdaj gradil kale za napajanje živine, namakanje njiv, gašenje požarov in tudi za vir pitne vode, zato je bil dostop do kala prilagojen ljudem in živalim. V vsakem naselju so uredili vsaj en skupen vaški kal, ob njem korito za natakanje pitne vode in vaško pralnico. Večnamenski vodni objekti, združeni na enem kraju, so postali tudi priljubljeno vaško zbirališče, prostor, ki je tako marsikje postal središče vaških dogajanj.

 Kali so po prihodu vodovoda na Kras izgubili svojo vrednost, ki pa jo v današnjem času znova obujamo. Ne več zaradi vode za napajanje, ampak zaradi vode, ki omogoča  ohranjanje biotske pestrosti na s površinsko vodo skopem krasu. Kal je namreč izjemen ekosistem, kjer najdemo veliko število različnih rastlinskih in živalskih združb. Vsekakor pa v obnovljene kale ne sodijo zlate ribice, akvarijske želve ali lokvanj. To so vrste, ki ne prihajajo iz Slovenije in porušijo naravno ravnovesje; kal začne propadati. Prav tako predstavlja veliko nevarnost za kale spiranje škropilnic ali škropljenje v njegovi bližini.

Več informacij:

 Irena Kodele Krašna, vodja projekta 1001 kal
ZRSVN, Območna enota Nova Gorica
Tel.: 05 3305 313
E-pošta: irena.kodele-krasna@zrsvn.si

Mateja Kocjan
Odnosi z javnostmi, ZRSVN
Tel.: 01 230 95 24
e-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si
 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |