PROJEKTI

NOVICE

Za ohranitev narcisnih travnikov

25.04.2007

Narcisni travniki so simbol Planine pod Golico. konec aprila je kranjska območna enota Zavoda za varstvo narave na Planini pod Golico predstavila film, posvečen narcisam, potekala pa je tudi delavnica z naslovom »Kaj lahko naredimo za narcise«.

Snemanje filma in ohranjanje rastišča narcis omogoča Kraljevina Monako in ga podpira monaški princ Albert, ki je nad ohranjeno slovensko naravo tako navdušen, da njeno ohranjanje tudi financira.
Sicer pa so letos narcise že vzcvetele, kar tri tedne prej kot običajno.

S kraljevino Monako na Zavodu sodelujemo že od leta 2001, najprej na primorskem območju, sedaj pa se je sodelovanje razmaknilo in izvajamo projekte tudi na območju kranjske območne enote. Tako je bila lani urejena učna pot Rača pri Moravčah, tu so bile postavljene informacijske table, natisnjene brošure in vodnik po učni poti. Uredili smo Mokrišče pri Šobcu, ga opremili s tablami in pripravili razstavo med Radovljico in Bledom in istoimensko zloženko.
V letošnjem letu in do leta 2009 pa se bomo posvečali rastišču narcis. Posneli smo film z naslovom »Narcise brez kraja, narcise vsepovsod«, izdali zloženke o ohranjanju narcisnih travnikov, izdelali bomo informativne table o njih. V naslednjih letih pa nas čaka še kartiranje habitatnih tipov, orhidej in metuljev na rastišču narcis, priprava načrtov gospodarjenja za pomembne površine rastišč in izdaja poljudnoznanstvene knjige o ohranjanju biodiverzitete narcisnih travnikov.
Če se vrnemo nazaj k narcisnim travnikom, lahko zatrdimo, da so le-ti simbol krajev v karavanškem zaledju Jesenic, na slovenski in avstrijski strani. Tako bogato rast narcis na tem območju omogočajo geološke in ekološke razmere ter način življenja in rabe površin na teh območjih. V drugi polovici prejšnjega stoletja je bilo gibanje na tem območju zaradi nastale meje precej omejeno in skrbno obdelani Jeseniški Rovti na slovenski in nekateri gorski travniki na koroški strani so se začeli zaraščati, izginjanje narcis pa povzroča tudi intenziviranje kmetijstva. Ohranjanje teh v maju in juniju »s snegom pobeljenih« strmin je tako velik izziv za strokovnjake, lastnike zemljišč in lokalne skupnosti.
Gorska narcisa (Narcissus poeticus subs.radiiflorus) ima v ljudski govorici prek sto imen. Pravijo ji ključavnica, bedenica, jurjavka, binkoštnica,medenica,…… Domačini iz Jeseniških Rovtov ji rečejo ključavnica.
Ozkolistna, gorska narcisa spada med narcisovke in ima 5-8 mm široke liste, krpe cvetnega odevala so narobe jajčaste in se med seboj prekrivajo, prašniki so različno dolgi, privenček pa skledičast s škrlatno rdečim valovitim robom. Je čebulnica, ki ozeleni takoj, ko skopni sneg. Čebulica ima življenjsko dobo tri leta, raste pa le na travnikih, ki so obdelani na tradicionalen način. Pomembno je, da so travniki pokošeni čim kasneje, najbolje šele konec junija, gnojenje pa naj ne bi bilo preveč obilno.
Projekt ohranjanja rastišč narcis je za Slovenijo velikega pomena, pri njem sodelujejo tudi Avstrijci, ki imajo podoben problem izgubljanja narcisnih travnikov, kot pri nas. Avstrijski Naturschutz v akciji sodeluje, saj so avstrijski kolegi projekt prijavili in dobili kandidaturo v okviru Interrega.
Jutrišnji film in delavnica sta tako prispevek dolgoročnega prizadevanja po ohranjanju narcisnih travnikov po katerih nas poznajo daleč naokrog.

Mateja Kocjan
Odnosi z javnostmi
e-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si
tel: 01 230 95 24, 031 617 370

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |