PROJEKTI

NOVICE

Netopirji na podstrešju cerkve Sv. Duha

Kolonija velikih podkovnjakov.

04.06.2007

Preteklo soboto so v Črnomlju slavnostno odprli obnovljeno cerkev Sv. Duha, ki ni le kulturno-zgodovinska znamenitost mesta, temveč ima tudi izjemen naravovarstveni pomen. Podstrešje cerkve je eno najpomembnejših poletnih zatočišč dveh porodniških kolonij netopirjev velikih podkovnjakov in vejicatih netopirjev v Sloveniji, in sicer je kolonija velikih podkovnjakov z od 80 do 100 odraslimi osebki do sedaj največja znana gruča te vrste pri nas, kolonija vejicatih netopirjev pa se z od 80 do 130 odraslimi osebki uvršča med 6 največjih v Sloveniji.
Lokacija je prav zaradi številčnosti netopirjev vključena v omrežje Natura 2000.
Porodniški koloniji velikih podkovnjakov in vejicatih netopirjev, ki v poletnih zatočiščih pogosto sobivata, v cerkvi Sv. Duha spremljamo že od leta 1996.
Sedaj, po obnovi, bomo najbolj zanimive trenutke v življenju netopirjev – ko breje samice osnujejo porodniško gručo, do skotitve mladičev in njihovega odraščanja – od maja do septembra s pomočjo video kamere, nameščene na podstrešju, lahko opazovali na zaslonu v cerkvi.

Kako smo ohranili zatočišče?
Cerkev Sv. Duha je bila več desetletij zapuščena, brez oken in stropa ladje, zato je bila idealno zatočišče za netopirje. Uporabljali celoten objekt, razen zvonika, v katerem so bili golobi.
Ker sta obe vrsti netopirjev izjemno dragoceni in zavarovani, smo ob prenovi cerkve prisluhnili njihovim potrebam. V sodelovanju z investitorjem, Občino Črnomelj, in novomeško enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter ob strokovni pomoči Centra za kartografijo favne in flore smo se odločili, da jim kot trajno poletno zatočišče prepustimo podstrešje.
Da ne bi z zaprtjem oken v prezbiteriju odgnali gostujočih netopirjev, smo jih počasi navajali na uporabo novih dostopov v zatočišče. Za dostop smo uredili dve preletni odprtini – novo strešno okno (leta 2005) in obstoječo trikotno odprtino na stiku strehe prezbiterija in cerkvene ladje. Leta 2006 smo po prihodu obeh kolonij poskusno zaprli okna v prezbiteriju in netopirje tako spodbudili, da so začeli uporabljati izključno nove preletne odprtine.
Kljub začetnemu stresu so netopirji hitro sprejeli ponujeno možnost in zaenkrat kaže, da bo podstrešje tudi v prihodnje njihov dom in kotišče v poletnih mesecih.

Kaj se dogaja v poletnem zatočišču?

Porodniške gruče oblikujejo breje samičke, ki se začnejo v cerkvi zbirati že aprila. Težko dostopno podstrešje jih ščiti pred plenilci in vremenskimi vplivi, visoke temperature (tudi preko 40° C) pa pospešijo razvoj mladičev, da se tako hitreje osamosvojijo in imajo večje možnosti za preživetje.
Sredi junija običajno kotita obe vrsti. Vzreja je zahtevna, saj morajo samice vsako noč nalo-viti velike količine plena (tudi do polovice svoje teže), da imajo dovolj mleka.
Podkovnjaki začno izletati ob prvem mraku, slabe pol ure za njimi pa še vejicati netopirji.
Ko se samice odpravijo na nočni lov, pustijo mladiče same v zatočišču, lahko pa jih 'varujejo'
posamezne netopirke, ki niso izletele na lov.
Mladiči so prve dni slepi. Po treh do štirih tednih že lahko letijo,  v naslednjih  tednih pa se že samostojno prehranjuje v bližnji okolici. V cerkvi se predvsem veliki podkovnjaki zadržujejo še v prvi polovici septembra.

Več informacij:

Andrej Hudoklin
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto
Tel: 07 3931 548
GSM: 041 893 740
e-pošta: andrej.hudoklin@zrsvn.si

Primož Presetnik
Center za kartografijo favne in flore
GSM: 041 732 392
e-pošta: primoz.presetnik@ckff.si

Kontaktna oseba za oglede cerkve:
Helena Vukšinič
Javni sklad za kulturne dejavnosti
Tel: 07 3061 190

Kolonija vejcatih netopirjev.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |