PROJEKTI

NOVICE

Uničenje dela stene, v kateri gnezdijo breguljke

Breguljke ob vhodih v gnezdilne rove.

04.06.2007

Breguljka (Riparia riparia) je najmanjša vrsta lastovke pri nas. Za gnezdenje rabi navpične rečne stene večjih nižinskih rek, kjer v mivko izkoplje do meter dolge rove. Gnezdi kolonijsko. Vse naše nižinske reke imajo večinoma s skalami in betonom utrjene brežine zaradi preprečevanja spodjedanja. Tako so breguljke našle zadnje zatočišče v delujočih gramoznicah, kjer ob stalnem širjenju nastajajo primerni gnezdilni habitati. Take gramoznice poznamo iz Prekmurja in predvsem Posavja (Vrbina). Zaradi pomanjkanja primernega habitata je breguljka uvrščena med močno ogrožene vrste (E2).

V Vrbini spremljamo stanje v dveh gramoznicah že preko 10 let. Odvisno od velikosti primernih gnezdilnih sten vsako leto v njih gnezdi med 200 in 600 parov breguljk, kar predstavlja več kot polovico vse slovenske populacije. Z upravljavcema obeh gramoznic smo v teh letih skupaj s člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije tudi kontaktirali v primerih, ko je koloniji grozila nevarnost.

V lanskem letu smo v gramoznici Stari grad (naravna vrednota) z novim lastnikom in investitorjem dosegli zgledno sodelovanje, saj je s postavljanjem opozorilnih tabel in strašil odvračal ljudi in plenilske ptice.
V letih 2006 in 2007 se je največji del populacije zaradi ugodnih razmer (velike gnezdilne stene) preselil v gramoznico pri Brežicah, ki jo upravlja KOP Brežice. Lansko leto so se v gnezdilni sezoni izogibali vsaki dejavnosti na območju kolonije, tako da je gnezdenje cc. 500 parov potekalo zelo uspešno. Spomladi so z novim odkopom vrhnje plasti ustvarili še dodatno steno.

Letos se je v začetku maja v gramoznico v Vrbini začelo naseljevati preko 500 parov, kar je največ v zadnjih desetih letih spremljanja. Konec maja se je z izvalitvijo prvih mladičev začel višek gnezdenja. Skupine breguljk so intenzivno izletavale, lovile manjše leteče žuželke nad gramoznico in bližnjo Savo, ter hranile mladiče v gnezdilnih rovih.

31. maja 2007 smo med rednim spremljanjem kolonije opazili, da je bil z bagri porušen večji del južne gnezdilne stene. Po grobi oceni je bilo s tem uničeno preko 200 gnezdilnih rovov z jajci in mladiči! Odrasle breguljke so po uničenju še vztrajno priletavale na predele sten, kjer so bili pred tem vhodi v gnezdilne rove.

Po dogodku smo intervenirali pri upravljavcu KOP Brežice. Izkazalo se je, da izvajalcem s strani uprave niso bila prenesena naravovarstvena navodila o varstvu gnezdilnih sten, čeprav je bil dogovor še lansko leto spoštovan. Vodstvo je zagotovilo, da bodo dela na območju gnezdilnih sten takoj zaustavili.

Ponovno se je potrdilo, da so pri izvajanju aktivnega varstva direktive, konvencije in zakoni obrobnega pomena, če ni stalne komunikacije z neposrednimi izvajalci, v tem primeru z delovodjem in bageristom.

Več informacij:

Dušan Klenovšek
ZRSVN, Območna enota Novo mesto
Tel: 07 3931 558
e-pošta: dusan.klenovsek@zrsvn.si 

Bager nad kolonijo breguljk.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |