PROJEKTI

NOVICE

Račiška pečina na ogled

Obnavljanje vhoda v jamo.

26.07.2007

Danes, 26,7., sta Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, in Inštitut za raziskovanje krasa iz Postojne pripravila dan odprtih vrat Račiške pečine. Obiskovalce je po jami popeljal  strokovnjak dr. Andrej Mihevc z Inštituta za raziskovanje krasa, ki jamo raziskuje že dobrih petnajst let.
Jama je v jugozahodnem delu Matarskega podolja v občini Ilirska Bistrica. Je zelo zanimiva iz krasoslovnega, arheološkega in splošnega naravoslovnega vidika, pa tudi zaradi dejavnosti in posegov izvedenih v zadnjih osemdesetih letih.
Račiška pečina je ostanek nekdanjega večjega jamskega spleta in je izjemno stara. Ohranila se je kot dobrih tristo metrov dolg, deset metrov širok in prav toliko visok, enostaven rov. Jamska tla so v večjem delu umetno spremenjena, nasuta ali vsekana v jamske sedimente. Naravna tla so se ohranila le na nekaterih mestih. Rov se zaključi s podorom in manjšim slikovitim jezercem nakapane vode. Siga se je izločala na redkih mestih iz razpok v stropu že pred več kot tremi milijoni let. Na vhodu je italijanska vojska konec dvajsetih let prejšnjega stoletja zgradila velik zid z vrati in dvema odprtinama, v neposredni bližini vhoda pa zgradila več vojaških objektov. V izravnana jamska tla so vkopali sistem kanalov za prezračevanje z »betonskimi« dimniki po celi jami, ki so ponekod še ohranjeni. V jami je bila tudi železnica, po stropu jame so še ostanki električne napeljave. Na stenah jame so številni podpisi italijanskih in jugoslovanskih vojakov.
V profilih ob robu umetno izravnanih tal je bilo najdenih več ostankov kosti  jamskega medveda, v stranskem rovu pa tudi enkratna najdba v Sloveniji, fosilni odtisi šape oziroma prask krempljev jamskega medveda, starih več kot deset tisoč let. Jamo občasno obiskujejo netopirji, kune in polhi, stalni prebivalci pa so jamske živali.
Jama je bila »vojaški« objekt vse do leta 1991, kasneje je slovenska vojska ni več uporabljala. Zaradi enostavnega dostopa in lege je bila jama zelo ogrožena, vhodna  kovinska vrata so bila uničena, v jami je opaziti številne negativne spremembe od grobega poseganja v jamska tla do smeti in odpadkov, ki so bili odloženi v jamo.
Ob finančni podpori Ministrstva za obrambo je Zavod RS za varstvo narave koordiniral akcijo postavitve novih vrat na jamski vhod in pojasnjevalno tablo ob vhodu. Jama ima status naravne vrednote državnega pomena in ima velik znanstveno raziskovalen pomen.

Sicer pa je Zavod RS za varstvo narave v letošnjem poletju na območju občine Ilirska Bistrica postavil tudi vrata na vhod novo odkritega brezna Stržen, ki se nahaja v neposredni bližini jame Račiška pečina in obnovil pojasnjevalno tablo pri geološkem profilu v Trnovem.

Več informacij:
Martina Stupar
Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica
e-pošta: martin.stupar@zrsvn.si
Tel: 05 3305 306

Odtisi medvedjih krempljev.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |