PROJEKTI

NOVICE

Slani travnik pri Sv Nikolaju je očiščen zarasti

20.11.2007

Ta vikend so prostovoljci iz Društva za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) v sodelovanju s piransko enoto Zavoda za varstvo narave organizirali in strokovno izvedli akcijo preprečevanja zaraščanja na sredozemskem slanem travniku pri Sv. Nikolaju v Ankaranu. Mestna občina Koper je zagotovila zabojnik in odvoz odstranjenega rastlinskega materiala.

Slani travnik, edini tovrstni v Sloveniji, je bogat v svojem rastlinskem sestoju, kjer poleg obmorskega ločja uspevajo številne zanimive slanoljubne rastline. Med njimi po redkosti izstopata obmorski lan in klasnata tavžentroža, katera v Sloveniji najdemo samo na tem mestu.

Prvo akcijo čiščenja smo izvedli maja lani, po letu in pol pa jo je bilo potrebno ponoviti. Slani travnik je vključen v ekološko omrežje Natura 2000, saj predstavlja v evropskem merilu ogrožen tip življenjskega prostora.
Spomnimo še, da je pred skoraj dvema letoma Zavod RS za varstvo narave postavil leseno pešpot, ki omogoča rastlinam in človeku prijazen sprehod preko travnika. Letošnja zlato rumena podoba travnika v času cvetenja je dokaz, da so prizadevanja za ohranitev travnika obrodila sadove.

V tokratni akciji so moški predstavniki z motorno žago odstranjevali poganjke jesena, ki so se iz bližnjega gozdička nezadržno širili proti travniku, ženske pa so odstranile nezaželeno grmičevje v osrednjem delu travnika (črni trn, dren, amorfa, robida...).

Proti koncu akcije sta se na robu travnika nabrala dva ogromna kupa rastlinskega materiala, ki bo  odstranjen.


Več informacij:
Barbara Vidmar
Zavod RS za varstvo narave, območna enota Piran
Tel: 05 6710 903
e-pošta: barbara.vidmar@zrsvn.si

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |