PROJEKTI

NOVICE

Prvi geopark v Sloveniji - Idrija je primerna

18.12.2007

V tem tednu so se v Idriji zbrali strokovnjaki, župan Bojan Sever in drugi predstavniki občine, ki so novinarjem predstavili predlog za ustanovitev prvega geoparka v Sloveniji.
Geopark je geografsko zaključeno območje, na katerem velja neformalno varovanje in kjer je interpretirana, promovirana in se trži geološka dediščina. Tu so geološke vsebine osnova za razvoj spremljajočih izobraževalnih in turističnih dejavnosti. Poleg geoloških znamenitosti pa so v geoparku lahko predstavljene tudi vse ostale zvrsti naravnih vrednot in kulturne dediščine. 
V evropskih državah imajo geoparki že več desetletno tradicijo. Leta 2000 pa je bila ustanovljena Evropska mreža Geoparkov (EGN), ki združuje  32 geoparkov z evropsko pomembno geološko dediščino. Glavni cilj EGN je varovanje in promocija geološke dediščine, povezovanje evropskih držav pri izmenjavi dobrih praks, informacij in izkušenj pri varstvu geološke dediščine ter promocija celovitega pristopa k varstvu narave. Pomemben cilj geoparkov pa je tudi trajnostni razvoj lokalnih skupnosti.
Idrija je primerna za geopark, ker:
1. ima izjemno velik geološki potencial in ob interesu lokalne skupnosti velike možnosti za prvi slovenski geopark,
2. izpolnjuje pogoj, da mora geopark izhajati in zaživeti v lokalni skupnosti, ki naj bi imela od ohranjanja geološke dediščine tudi ekonomske in razvojne koristi,
3. lahko Geopark Idrija deluje na nivoju standardov mednarodne mreže geoparkov,
4. bo ustanavljanje geoparka potekalo v sodelovanju z geoparki v ustanavljanju (sodelovanje s portugalsko občino  Aurocha) in ob pomoči obstoječih geoparkov,
5. bo občina pripravila projekt in z njim kandidirala za sredstva iz evropskih denarnih skladov  (Leader, Life+  Intereg.. ).

Sicer pa je bila letos jeseni v malem mestu Ullapool na Škotskem sedma konferenca Evropske mreže geoparkov, ki leži v geoparku North West Higlands na severozahodnem delu Škotske. Tu je bil predstavljen slovenski prispevek z naslovom »Idrija Geopark Iniciative in Slovenia«. O ustanovitvi Geoparka Idrija je prvi razmišljal geolog Bojan Režun iz Rudnika živega srebra v Idriji, idejo pa je na konferenci predstavila Martina Stupar iz Zavoda RS za varstvo narave, Območne enote Nova Gorica. Pri prispevku je sodelovala tudi geologinja Branka Hlad iz Ministrstva za okolje in prostor.

Še nekaj informacij iz tujih geoparkov:

Geopark North West Higlands na Škotskem ponuja praktične primere interpretacije geološke dediščine in trženja geoparka. Še posebej zanimivo je območje Knockan Crag, kjer je urejen eden najboljših primerov predstavitve geološke dediščine v Evropi. Geopark kot razvojna kategorija in blagovna znamka za redko poseljeno območje tega dela Škotske z zelo malo industrije predstavlja pomemben ekonomski vidik.
Francoski Geopark Reserve Geologique de Haute Provence je največji geopark v Evropi, saj obsega 2100 km in se nahaja na območju 55 občin. Območje je bilo zavarovano na nacionalnem nivoju kot naravni park (Reserve Geologique) že leta 1984. Osnovne naloge geoparka so zaščita in ohranitev geološke dediščine, izobraževanje za različne skupine ter sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. V parku je zaposlenih 15 ljudi, ki skrbijo predvsem za strokovni razvoj parka, varstvo geoloških nahajališč in njihovo promocijo. Za redko poseljeno območje z malo industrije in kmetijstva je razvoj turizma najpomembnejša dejavnost, s katero se ljudje preživljajo. Ponaša se z bogato geološko zgodovino ter izrednimi fosilnimi nahajališči  amonitov in dinozavrov. Geološke zanimivosti, ki privabljajo obiskovalce, so še posebej dobro prezentirane na terenu, na pojasnjevalnih tablah, v različnih reklamnih zloženkah in letakih. V geoparku je okoli 80 km urejenih poti, tri glavne tematske poti z okoli 70 informacijskimi točkami, tremi muzeji, informacijski centri, gostilnami, hoteli in lokalnimi trgovinami z domačo obrtjo. Na sedežu geoparka tudi muzej, kjer so poleg stalnih razstav tudi občasne tematske razstave, izobraževalni center, delavnice za šolske skupine in trgovina. Posebno pozornost vzbujajo umetniški elementi in skulpture, umetnikov, ki občasno gostujejo v njihovem ateljeju. Vstop v park je prost, vstopnina je samo za ogled muzejev. 

Morda bomo tudi v Sloveniji znali iz naravne dediščine razviti turizem, ki bo naravi prijazen in bo prinašal dovolj ekonomskega zadovoljstva vsem sektorjem. Ključ je v povezovanju različnih znanstvenih, državnih in lokalnih institucij ter gospodarskih in turističnih subjektov. Geopark Idrija, kot ga z delovnim naslovom imenujejo pripravljavci, je torej na dobri poti uspešne zgodbe.

Več informacij:
Martina Stupar
Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica
e-pošta: martina.stupar@zrsvn.si
Tel: 05 3305 306
Mateja Kocjan
Odnosi z javnostmi
e-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si
Tel: 01 230 95 24

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |