PROJEKTI

NOVICE

Ohranimo najvrednejše dele narave

21.05.2008

Slovenija je po svoji biotski raznovrstnosti ena izmed izstopajočih članic EU. Prav te dni, ko obeležujemo dan biotske raznovrstnosti, v Bonnu (Nemčija) poteka tudi 9 konferenca pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti ali COP 9 (The ninth meeting of the Conference of the Parties). V času predsedovanja Slovenije bomo lahko še bolj izpostavili bogato naravo, ki jo pri nas še imamo.

Konference se udeležujeta tudi dva predstavnika Zavoda RS za varstvo narave, mag. Robert Turk in Mateja Kocjan. Pokrivata vsebine »morska in obalna biotska raznovrstnost« ter »Posredovalnico informacij o biotski raznovrstnosti« t.i. CHM (http://chm.zrsvn.si).

Dan biotske raznovrstnosti praznujemo 22. maja.

Več v sporočilu za medije

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |