PROJEKTI

NOVICE

Poročanje z 9. konference pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti

21.05.2008

V Bonnu (Nemčija) poteka 9 konferenca pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti ali COP 9 (The ninth meeting of the Conference of the Parties).

Na Konferenci sodelujeta tudi dva predstavnika Zavoda RS za varstvo narave, mag. Robert Turk in Mateja Kocjan, ki skrbi tudi za obveščanje medijev.

Pripravila je naslednje poročilo

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |