PROJEKTI

NOVICE

Fotografski natečaj Naše reke in potoki

1 nagrada, avtor: Milan Pargar

28.11.2008

S podelitvijo nagrad avtorjem najboljših fotografij se je 27. novembra 2008 zaključil foto natečaj na temo Naše reke in potoki, ki ga je razpisal Dolenjski list na pobudo novomeške enote Zavoda RS za varstvo narave.

Z akcijo smo spodbudili ljubitelje naravoslovne fotografije k iskanju najbolj slikovitih pogledov na naše reke in potoke ter na ta način izpostavili tudi pomen njihovega varstva. Odziv na natečaj, ki je trajal dobre tri mesece, je bil dober. Prejeli smo 182 fotografij od 46 fotografov. Sproti so bile objavljene na spletni strani Dolenjskega lista, vsak teden pa je bila v tiskani izdaji tudi fotografijo tedna.

Svečana podelitev je bila dobro obiskana. V uvodnem delu je Andrej Hudoklin (ZRSVN) predstavil najpomembnejšo hidrološko dediščino Dolenjske in Bele krajine. Natečajna komisije, ki jo je vodil uveljavljeni naravoslovni fotograf Marko Pršina, je izvedla projekcijo izbranih motivov ter 11 nagrajenih fotografij.

Zmagal je podvodni posnetek Milana Pergarja, ki je upodobil soma v reki Krki.

Poleg soorganizatorjev Dolenjskega lista in novomeške enote Zavoda RS za varstvo narave so izvedbo omogočili: Marijan Hočevar – MEGAfoto Šentjernej, Zlatko Todič in Založba Karantanija, Samo Kralj, slikar, galerist in glasbenik, Hostel Situla in Rafting klub Gimpex iz Straže, ki bo za nagrajence organiziral spust z raftom po Krki.

2 nagrada, avtor: Gregor Hutar

3 nagrada, avtor: Gregor Hutar

4 nagrada: avtor: Damjan Čurič

5 nagrada: Marjan papež

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |