PROJEKTI

NOVICE

Ustanovljeno združenje sredozemskih morskih in obalnih zavarovanih območij – MedPAN

07.01.2009

V začetku novembra lanskega leta je potekala ustanovna skupščina združenja sredozemskih morskih in obalnih zavarovanih območij MedPAN (Mediterranean Protected Areas Network). Združenje je bilo ustanovljeno na osnovi francoskega pravnega reda, o ustanovitvi je bila seznanjena Prefektura regije Var, sklep o ustanovitvi pa objavljen v uradnih objavah regije Var 22. Novembra 2008. Na skupščini je sodelovalo devet ustanovnih članov, med njimi tudi Zavod RS za varstvo narave. Ostali ustanovni člani so: Narodni park Port-Cros (Francija), Narodni park Kornati (Hrvaška), Egiptovska okoljska agencija, Narodni park Zakynthos (Grčija), Morski naravni rezervat Miramare (Italija), ADENA (Francija), WWF Francija in WWF Turčija. Začasnemu izvršnemu odboru združenja predseduje Jean-Pierre Nicol (Narodni park Port-Cros), za namestnika pa je bil izvoljen Robert Turk (Zavod RS za varstvo narave).

Številna druga zavarovana območja in različne organizacije, zadolžene za upravljanje z morskimi zavarovanimi območji, vključno z Regionalnim centrom za zavarovana območja (RAC/SPA), ki deluje v okviru Sredozemskega akcijskega načrta (MAP), so napovedale svojo vključitev v združenje v prihodnjih mesecih. Na generalni skupščini združenja, ki bo sklicana v mesecu maju, bodo člani združenja sprejeli strategijo delovanja združenja za prvo triletno obdobje ter akcijski načrt za njeno uresničevanje. Predvideno je tudi oblikovanje znanstvenega in posvetovalnega odbora. 

Zapisnik ustanovne skupščine

Statut združenja (v francoščini, v angleščini)

Več o združenju

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |