PROJEKTI

NOVICE

Za čim večje vključevanje v ukrepe KOP

27.02.2009

Zavod RS za varstvo narave je s pomočjo Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano izdal štiri zloženke za promocijo ukrepov Kmetijsko okoljskih plačil (KOP).

Vsebino smo pripravili na ZRSVN, finčno pa je zloženke omogočil MKGP.

Zloženke si lahko ogledate in natisnete:

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |