PROJEKTI

NOVICE

Prestavili gnezdo bele štorklje

14.04.2009

V občini Križevci pri Ljutomeru je evidentiranih 8 gnezd, med drugim tudi gnezdo v Lukavcih, ki stoji na zemljišču g. Vaupotiča.  G. Vaupotič je naprosil Zavod RS za varstvo narave OE Maribor, da preuči možnosti za prestavitev gnezda štorklj na primernejše mesto.

V sodelovanju z Elektro Maribor, OE Gornja Radgona smo zagotovili premestitev gnezda. Izvajalci del so bili iz SE Elektro Gradnje Ljutomer. Zadevo je v celoti podprl in financiral Elektro Maribor d.d.; Postavili so prav poseben drug za gnezdo štorklje in gnezdo tudi preselili.

Po podatkih evidenc, ki jih vodi Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS), naj bi bilo v Severovzhodni Sloveniji okrog 300 štorkljinih gnezd. Precejšnjo število gnezd se nahaja na drogovih, ki so v sistemu elektroenergetske oskrbe.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |