PROJEKTI

NOVICE

Ste videli hrošča? Povejte še nam!

01.06.2009

V toplih poletnih mesecih svoj prosti čas radi preživljamo v objemu gozdov. Eni nabiramo gobe, drugi pa se le skrijemo pred sončno pripeko. V tem času imajo višek aktivnosti nekatere vrste hroščev– vsem dobro znani rogač in nekoliko manj poznani, a nič manj pomembni alpski kozliček, hrastov in bukov kozliček. Vse vrste so zavarovane in kažejo dobro ohranjenosti listnatih gozdov.

Hrošči so največja živalska skupina, živijo pa v različnih življenjskih okoljih. Nekateri so vezani tudi na vodno okolje, čeravno hrošče ljudje ponavadi povezujemo z lesom. Za živalske in rastlinske vrste je vsaka država članica Evropske unije dolžna opredeliti območja Natura 2000. Tako je tudi Slovenija opredelila območja za hrošče, ki se pojavljajo v Sloveniji, na območju Evropske unije pa so redki in ogroženi in so tako tudi pokazatelj ohranjenosti našega okolja.

V preteklih letih so bili bralci nekaterih medijev že pozvani, da pripomorejo k poznavanju razširjenosti teh dveh hroščev. Odziv je bil odličen, zato hvala vsem, ki ste Zavodu RS za varstvo narave že posredovali podatke. Letos z akcijo zbiranja podatkov nadaljujemo.

Kako lahko pripomorete k boljšemu poznavanju teh zanimivih vrst hroščev? Če morebiti opazite katerega izmed hroščev na objavljeni fotografiji prosimo, da podatek sporočite Zavodu RS za varstvo narave na telefonsko številko 02/ 333 13 75 (Martin Vernik) ali na elektronsko pošto martin.vernik@zrsvn.si. Pri tem je pomembno, da nam sporočite čim bolj natančno lokacijo, kje ste hrošča opazili (npr. naslov in hišno številko, GPS koordinate), datum in če želite tudi avtorja podatka.

Zelo bomo veseli, če boste priložili še fotografijo hrošča ali pa celo fotografijo kraja, kjer ste katerega izmed teh dveh hroščev opazili. S podatki bomo lahko bolje spoznali dejansko ohranjenost našega okolja, vsak podatek pa bo koristil tudi pri usmerjanju raznih aktivnosti v prostoru. Tako bodo ta čudoviti svet žuželk lahko opazovali tudi naši zanamci.

Več o rogaču, alpskem kozličku, bukovem kozličku, hrastovem kozličku 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |