PROJEKTI

NOVICE

Sanirali smo dve lipi

28.05.2009

Zadlog se ponaša z veliko  mogočnimi hišnimi drevesi. Tako imamo  samo v Zadlogu za naravne vrednote določenih kar 9 lip. Lipa je že od nekdaj zelo spoštovana drevesna vrsta. Velika in gosta krošnja zagotavlja globoko senco, zato jo je marsikateri gospodar posadil v bližino svojega doma. V zadnjih letih smo zaradi varnosti in izboljšanja stanja drevesa, sanirali tudi nekaj dreves v Zadlogu. Po letu 2007, ko je prišla na vrsto najdebelejša-Ivanjškova lipa, smo v letošnji pomladi sanirali lipo pri hiši št.35, po domače ''pri Majnku'', ter lipo pri hiši št. 39, po domače ''pri Ozbiču''.


Vsako drevo zahteva individualno obravnavo, saj so razmere v katerem je raslo in trenutna situacija, povsem različne. Ker ima vsak poseg določen vpliv na drevo, velja, da nobene veje ne smemo odstraniti brez tehtnega razloga. Pred odločitvijo o posegu, je potrebno temeljito raziskati stanje drevesa, predvideti kako se bo drevo odzivalo. Lipa pri Majnku je bila poškodovna zaradi udara strele in zato se je posušil eden od vodilnih vrhov drevesa, ki je postal nevaren za okolico. Sanacija je bila izredno zahtevna, saj se je posušen vrh dvigal vse do višine 30m, izvajalec pa je z dvigalom dosegel samo dobrih 20m višine. Suhi del krošnje je bil odstranjen, krošnja pa ustrezno razbremenjena in oblikovana. Sanacijo je na našo prošnjo financirala občina Idrija, za kar se iskreno zahvaljujemo.

Zavod za varstvo narave je poskrbel za denarna sredstva za sanacijo še enega drevesa v občini Idrija. Odločili smo se za sanacijo na lipi pri Ozbiču. Tudi to lipo je prizadela strela, odlomljen vrh pa je ležal v krošnji. Iz krošnje so bili odstranjene vsi suhi in odlomljeni deli krošnje in sicer na tak način, da je po posegu ohranjena statična stabilnost in simetričnost lipe.
S tem smo nekako zaključili s trenutnimi potrebami po posegih na drevesih v Zadlogu. Seveda so nepredvideni dogodki, kot so strele, viharji  ali nenadno sušenje dreves vedno mogoče. Domačini v Zadlogu so nas opozorili, da so udari strele v drevesa v zadjih letih še posebej pogosti, zato predvidevamo, da bodo sanacije potrebne tudi v bodoče.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |