PROJEKTI

NOVICE

Razpis za prosto delavno mesto na OE Maribor

08.01.2010


Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto naravovarstvenega svetovalca na Območni enoti v Mariboru.

Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti najmanj univerzitetno izobrazbo- smer gozdarstvo (prednostno), biologija,
• obvladovanje programskega orodja ArcMap ali drugega primerljivega GIS orodja,
• obvladovanje dela z bazami podatkov (Access,…),
• poznavanje področja varstva narave,
• znanje vsaj enega tujega jezika,
• obvladovanje programskega okolja Windows in Office,
• dobre komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnost in sposobnost timskega dela,
• zaželene delovne izkušnje,
• vozniški izpit B kategorije.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 15 mesecev (delo na projektu) z možnostjo podaljšanja za 3 mesece oziroma do zaključka projekta, s polnim delovnim časom.

Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno 16.01.2010 na naslov: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, s pripisom: »za razpis«.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |