PROJEKTI

NOVICE

Razpis za prosto delovno mesto na OE Novo mesto

13.01.2010

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto naravovarstvenega svetovalca na Območni enoti v Novem mestu
Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 - imeti najmanj univerzitetno izobrazbo – smer gozdarstvo;

 - obvladovanje programskega orodja ArcMap ali drugega primerljivega GIS orodja;

 - obvladovanje dela z bazami podatkov (Access,…);

 - poznavanje  področja varstva narave;

 - znanje vsaj enega tujega jezika;

 - obvladovanje programskega okolja Windows in Office;

 - dobre komunikacijske sposobnosti;

 - samoiniciativnost in sposobnost timskega dela;

 - zaželene delovne izkušnje; 

 - vozniški izpit B kategorije.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 5 mesecev (nadomeščanje začasno odsotnega delavca) z možnostjo podaljšanja, s polovičnim delovnim časom 20 ur tedensko.
Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno 23.01.2010 na naslov: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, s pripisom: »za razpis«.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |