PROJEKTI

NOVICE

Izšla je nova številka Varstva narave

18.03.2010

Izšla je 23 številka revije Varstvo narave. kjer lahko preberete:

Primož PRESETNIK, Andrej HUDOKLIN, Nataša ZUPANČIČ

Varstveni ukrepi za ohranjanje kotišča netopirjev med obnovo cerkve svetega Duha v Črnomlju – Stavbe Kulturne dediščine

Gregor KALAN, Tanja KOŠAR

Razvoj in uporaba metode za spremljanje velikosti populacije velikonočnice (Pulsatilla grandis)

Damijan DENAC, Urška KOCE, Davorin TOME in Al VREZEC 

Lov in upravljanje populacij ptic

Vesna VILAR 

Ozaveščanje. Med umom in zavestjo

Tina KLEMENČIČ 

Načelo previdnosti in primeri njegove uporabe v praksi

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |