PROJEKTI

NOVICE

Biotska raznovrstnost in podnebne spremembe

07.04.2010

Društvo za varstvo okolja Bled in Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj
Vabita na predavanje:BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN PODNEBNE SPREMEMBE

Na predavanju bo Metod Rogelj, vodja kranjske območne enote Zavoda predstavil pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov na območju občine Bled in v okolici. Posebej bodo obravnavani tisti, ki so bolj občutljivi na spremembe oziroma imajo večjo vlogo pri omilitvi posledic podnebnih sprememb.

Predavanje bo v četrtek, 8.4.2010 ob 18h v Knjižnici Bled.

Pridružite se nam!

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |