PROJEKTI

NOVICE

Prosto delovno mesto naravovarstvenega svetovalca

04.05.2010

Zavod RS za varstvo narave razpisuje prosto delovno mesto naravovarstvenega svetovalca na Območni enoti v Novem mestu.

Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti najmanj univerzitetno izobrazbo – smer gozdarstvo
• obvladovanje programskega orodja ArcMap ali drugega primerljivega GIS orodja
• obvladovanje dela z bazami podatkov (Access,…)
• poznavanje področja varstva narave
• znanje vsaj enega tujega jezika
• obvladovanje programskega okolja Windows in Office
• dobre komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnost in sposobnost timskega dela
• zaželene delovne izkušnje
• vozniški izpit B kategorije


Delovno razmerje se sklepa za določen čas 12 mesecev (nadomeščanje začasno odsotnega delavca) z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno 17.05.2010 na naslov: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto, s pripisom: »za razpis«.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |