PROJEKTI

NOVICE

Razpis za idelavo CGP za projekt Revitalizacija belokranjskih steljnikov

27.05.2010

Občina Črnomelj razpisuje natečaj za izdelavo CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE, ki bo predstavljala projekt »REVITALIZACIJA BELOKRANJSKIH STELJNIKOV« in s katero bo le ta čim bolj prepoznaven v javnosti. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) pristop LEADER, Lokalna razvojna strategija
Dolenjske in Bele krajine za obdobje 2007‐2013.

Vsebina razpisa

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |