PROJEKTI

NOVICE

Dva javna natečaja v sklopu projekta Viri življenja

28.05.2010

Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, razpisuje v okviru projekta
»VIRI ŽIVLJENJA« dva javna natečaja za fotografije in prispevke o vodnih virih (izviri, vodne jame, kali, jezera, ribniki, mlake, vodnjaki) ter živalskih in rastlinskih vrstah, vezanih na vodne ekosisteme (dvoživke, kačji pastirji in druge vodne in obvodne žuželke, plazilci ter vodne in obvodne rastline).

Vsebini razpisa sta objavljeni na:

Javni natečaj za fotografije in Javni natečaj za prispevke

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |