PROJEKTI

NOVICE

Prosto delovno mesto naravovarstvenega svetovalca

03.08.2010

Zavod RS za varsvo narave razpisuje prosto delovno mesto naravovarstvenega svetovalca na Območni enoti v Mariboru.

Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti najmanj univerzitetno izobrazbo- smer geografija
• zaželeno obvladovanje programskega orodja ArcMap ali drugega primerljivega GIS orodja
• poznavanje področja varstva narave
• znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina in nemščina prednostno)
• obvladovanje programskega okolja Windows in Office
• dobre komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnost in sposobnost timskega dela
• zaželene delovne izkušnje
• vozniški izpit B kategorije

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 36 mesecev (delo na projektu) in sicer od 01.09.2010 do 31.08.2013, s polnim delovnim časom.

Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno 11.08.2010 na naslov: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, s pripisom: »za razpis«.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |