PROJEKTI

NOVICE

Razpis za izdelavo projekta za izvedbo za namestitev priveznih mest na območju Naravnega rezervata Strunjan

24.08.2010

Na podlagi Sklepa o začetku postopka 8-IX-458/1-O-10/PP, z dne 20. 08. 2010 objavljamo Povabilo k oddaji ponudb za Izdelavo projekta za izvedbo za namestitev priveznih mest na območju Naravnega rezervata Strunjan.

Vabimo vas, da nam do 20. 9. 2010 podate pisne ponudbe (glej povabilo k oddaji ponudbe).

Dokumentacija:

V pomoč je na voljo še Poročilo o kartiranju habitatnih tipov in popis vrst na morskih zavarovanih območjih NS Debeli rtič, NR Strunjan in NS Rt Madona, s slikovnimi prilogami:

ter Uredba o Krajinskem parku Strunjan

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |