PROJEKTI

NOVICE

Publikacije v sklopu projekta Viri življenja

02.09.2010

Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta »Viri življenja« izdal del promocijskega gradiva, ki je predviden v prijavnici projekta.

V prvem sklopu smo pripravili trojezično zloženko s splošnimi informacijami o projektu, ki je oblikovana kot mapa, v katero bo možno zložiti vse naslednje zloženke. Prav tako je bil izdan zvezek za zapise iz narave ter plakata, ki prikazujeta značilno in ogroženo živalstvo ter rastlinstvo, ki je prisotno v vodnih virih Bele krajine.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |