PROJEKTI

NOVICE

Biotska pestrost gostuje v Državnem zboru

15.11.2010

Danes je bila v preddverju velike dvorane Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana, odprta razstava "Biotska raznovrstnost je življenje. Naše življenje. Razstavo je kot slavnostni govornik odprl predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar. Zbrane sta nagovorila tudi direktor Zavoda RS za varstvo narave dr. Darij Krajčič in soavtorica razstave mag. Martina Kačičnik Jančar.

Razstavo je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in je posvečena obeležitvi mednarodnega leta biotske raznovrstnosti. Razstavo so pripravili: Martina Kačičnik Jančar, Tina Trampuš, Aleksandra Anzulović, Mateja Kocjan. Avtorji fotografij: Andrej Hudoklin, Samo Jenčič, Matej Petkovšek, Jurij Gulič, Tina Trampuš, Dušan Klenovšek, Mateja Kocjan, Aleksandra Anzulović, Marko Koračin, arhiv ZRSVN.

V  kulturnem programu je sodeloval pevski zbor Cantemus pod vodstvom zborovodkinje Andreje Martinjak, ki je zapel pesmi Stoji mi poje (priredba Marij Kogoj), je pa davi slanca pala (koroška, priredba Matej Hubad) in Dajte, dajte (istrska, priredba Aldo Kumar). Program je povezovala Mateja Kocjan.

Razstava bo v Državnem zboru na ogled do vključno petka, 19. novembra 2010. Ogled je možen za vse obiskovalce v okviru delovnega časa Državnega zbora, tako da se prijavijo v recepciji, organizirane skupine pa vsak delavnik po predhodnem dogovoru s Službo za odnose z javnostmi.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |