PROJEKTI

NOVICE

Dobrodošli na Panonskem morju

06.12.2010

Pri gradnji avtocestnega odseka Maribor – Lenart sta geologa Geološkega zavoda Slovenije Bogomir Jelen in Helena Rifelj pri Črnem lesu, naletela na pomembne dokaze o obstoju Panonskega morja.

Ampak vrnimo se nekaj milijonov let nazaj …
Na območju severovzhodne Slovenije se je od približno 17,6 milijoni let, pa vse do pred približno 5,3 milijoni let razprostiralo najprej morje in zatem vse manj slano jezero. Njegovo dno je bilo razčlenjeno v do 1000 metrov globoke tektonske kadunje in dvignjene tektonske podmorske hrbte. V te kadunje so reke iz Vzhodnih Alp prinašale velike količine materiala (blato, prod, pesek in jih z njim počasi zapolnjevale.  Material so tokovi, ko so izgubili svojo moč, odložili v obliki pahljač. Morje se je počasi pričelo spreminjati v slano jezero, jezero se je zapolnilo, voda je odtekla. Ostale so kamnine, ki nosijo v sebi zapisano zgodbo dogajanja v davni geološki preteklosti. Pri gradnji avtoceste med Mariborom in Lenartom je bil pri Črnem lesu odkrit del takšnega zapisa t.i. fosilnega globokomorskega vršaja.
Strokovnjaka iz Geološkega zavoda Slovenije ter Andrej Grmovšek in Mojca Bedjanič iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave smo ugotovili, da je potrebno takšno geološko dediščino ohraniti. Ker le-to na terenu ni bilo izvedljivo, smo v sodelovanju z DARS–om pripravili informativno tablo, ki je postavljena na počivališču v Lormanju pri Lenartu. Ob geoloških zanimivosti so na njej predstavljene tudi naravne vrednote in kulturni zakladi ob avtocesti, ki poteka prav po dnu nekdaj obsežnega Panonskega morja.

Več informacij pa si lahko preberete tudi v prispevku, ki sta ga pripravila dr. Bogomir Jelen in Helena Rifelj iz Geološki zavod Slovenije

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |