PROJEKTI

NOVICE

Spremenjene cone vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000

06.01.2011

V letu 2010 smo na podlagi novo pridobljenih podatkih o vrstah in kartiranjih habitatnih tipov popravili nekatere cone vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000. Vse sloje con v ESRI shp formatu najdete TU.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |