PROJEKTI

NOVICE

Nova platforma projekta NATREG

28.01.2011

V okviru projekta NATREG se v skladu z načeli vključevanja deležnikov pripravlja predlog načrta upravljanja s pilotnim območjem Pohorje. Zaradi zagotavljanja večjega in kvalitetnejšega sodelovanja deležnikov so Zavod RS za varstvo narave, Alianta in Regionalni center za okolje na spletnem naslovu http://www.natreg.eu/pohorje/ razvili spletno platformo za pilotno območje Pohorje.

Platforma omogoča uporabnikom brez predhodne registracije pregled nad izvajanjem projekta na območju Pohorja, oddajanju pripomb in predlogov na osnutke posredovanih in objavljenih gradiv tudi v primeru, ko se deležniki ne morejo udeležiti projektnih dogodkov oz. so se na samem dogodku pozabili opredeliti okoli neke tematike. Poleg tega platforma omogoča mreženje projektnih/poslovnih idej.

Vsak predstavnik zainteresirane javnosti lahko po opravljeni registraciji idejo odda, komentira druge ideje, pridobi kontakte potencialnih partnerjev na platformi ali kakorkoli drugače pripomore k boljši povezanosti deležnikov na območju Pohorja.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |