PROJEKTI

NOVICE

Selitev Osrednje enote ZRSVN

14.02.2011

Z dnem 14. 2. 2011 se je na novo lokacijo preselila Osrednja enota ZRSVN.

S selitvijo je prišlo tudi do spremembe poslovnega naslova, ki je sedaj:

Zavod RS za varstvo narave
Tobačna ulica 5
1000 Ljubljana

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |