PROJEKTI

NOVICE

Pomagajmo žabicam!

11.03.2011

Bliža se čas, ko bodo dvoživke ponovno pričele svojo vsakoletno selitev iz prezimovališč v mrestišča.

Na ZRSVN bomo v sodelovanju z organizatorji številnih akcije »Pomagajmo žabicam«. Ceste pogosto predstavljajo oviro na njihovi spomladanski poti iz gozda, v katerem večina dvoživk prebiva in prezimuje, do mlak, kjer odlagajo mrest.

Območna enota Novo mesto bo tudi letos ključni povezovalni dejavnik pri izvedbi prenašanja dvoživk čez  cesto v Hrastu pri Vinici. Mimo Gornjega kala namreč poteka lokalna cesta, ki je bila leta in leta prizorišče pravega pokola dvoživk, od katerih je velika večina navadnih krastač. Tudi letos bomo podaljšali varovalno ograjo in v sodelovanju z ostalimi deležniki v prostoru poskrbeli za redno prenašanje dvoživk in spremljanje njihovega števila. V okviru letošnje akcije smo k sodelovanju povabili Občino Črnomelj, Krajevno skupnost Vinica, krajane Hrasta pri Vinici ter vrtce, osnovne in srednje šole na širšem območju izvajanja akcije. Ker je bil lansko leto opazen pozitiven odnos do akcije predvsem s strani krajanov, pa letos še posebej računamo na njihovo pomoč. Podrobnejše informacije in natančnejši terminski načrt izvajanja akcije je na voljo pri Mateju Simčiču (tel. 031/355-112, 07/39-31-549, e-mail: matej.simcic@zrsvn.si).

V Hrašah pri Smledniku bo prav tako potekala organizirana akcija prenašanja dvoživk, kjer smo svoje moči združili društvo Žverca, Center za kartografijo flore in favne, Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev, območna enota Ljubljana Zavoda RS za varstvo narave ter seveda prostovoljci. Natančen urnik prenašanja dvoživk je na voljo na spletni strani http://www.zverca.si/ kontakt Nika (01 244 53 64, nika.hrabar@zrsvn.si),

Na mariborskem koncu bodo naši sodelavci iz območne enote Maribor kontrolirali avtocestni odsek Maribor – Lendava. To je eden redkih odsekov avtoceste, kjer so urejeni podhodi za dvoživke ter varovalne ograje, kjer zaposleni Zavoda RS za varstvo narave vsako leto pregledajo, če so poti prehodne.

Na celjskem območju pa bodo sodelavci območne enote Celje na odseku ceste Gorica pri Slivnici – Drobinsko ob Slivniškem jezeru skupaj z Športnim društvom Drobinsko v prihajajočih dneh prav tako poskrbeli za varno pot čez cesto. Tokrat dvoživk. Več informacij: Tanja Košar: tanja.kosar@zrsvn.si, tel: 03 4260 338.

Več informacij najdete v sporočilu za medije.

 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |