PROJEKTI

NOVICE

Razpis za popis habitatnih tipov za izvajanje projekta WETMAN

05.04.2011

Na podlagi Sklepa o začetku postopka številka 8-IX-153/1-O-11/AS z dne 5.4.2011 objavljamo Razpis za izvajanje projektnih nalog popisa habitatnih tipov in ciljne vrste Loeslejeve grezovke na pilotnih območjih projekta WETMAN.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisanimi pogoji, navedenimi v tem povabilu do vključno dne 21. 4. 2011 do 12. ure.

Povabilo k oddaji ponudbe.

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |