PROJEKTI

NOVICE

Sanirani dve lipi na Postojnskem

11.04.2011

V petek, 8. aprila, je Zavod RS za varstvo narave v okviru izvajanja svojih akcij poskrbel za sanacijo dveh lip. Obe lipi sta naravni vrednoti državnega pomena. Ena stoji v bližini nekdanje graščine v Orehku, druga pa pri cerkvici Žalostne matere božje v Predjami. Letošnje leto je posvečeno gozdovom in ohranjanju biotske raznovrstnosti in s to sanacijo smo pripomogli k  uresničevanju ciljev, katerim je leto posvečeno.

Več informacij v sporočilu za medije.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |