PROJEKTI

NOVICE

Razpis za naravovarstvenega svetovalca

15.04.2011

Zavod RS za varsvo narave razpisuje prosto delovno mesto naravovarstvenega svetovalca na Območni enoti v Mariboru.

Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• imeti najmanj univerzitetno izobrazbo- smer gozdarstvo
• poznavanje področja varstva narave
• znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina in nemščina prednostno)
• obvladovanje programskega okolja Windows in Office
• dobre komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnost in sposobnost timskega dela
• vsaj dve leti delovnih izkušenj 
• zaželjene delovne izkušnje iz področja varstva narave
• izpit B kategorije

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 31.1.2015 s polnim delovnim časom.

Pisne prijave z dokazili in kratkim življenjepisom pošljite do vključno 20.04.2011 na naslov: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, s pripisom: »za razpis«.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |