PROJEKTI

NOVICE

Posvet: Dodana vrednost sofinanciranih projektov na Krasu skozi dobre prakse

19.05.2011

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Info točka programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 - Regionalna pisarna Štanjel je v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave včeraj v Sežani pripravil posvet z naslovom "Dodana vrednost sofinanciranih projektov na Krasu skozi dobre prakse".

Posvet je bil namenjen zainteresirani javnosti, ki spremlja ali je aktivno vključena v izvajanje čezmejnih razvojnih projektov Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija_Italija 2007-2013 na območju kraških občin.

Zavod je prispeval dve predstavitvi in sicer:

- Od 101 do 1001 kala, ki so postali Viri življenja: predstavitev treh projektov vezanih na kale, ki smo jih (oz jih še) izvajamo na Zavodu.

- Natreg, Usklajevanje razvojnih in naravovarstvenih ciljev - Transnacionalno sodelovanje, Jugovzhodna Evropa.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |