PROJEKTI

NOVICE

Enotna strategija upravljanja z (za)varovanimi območji

08.06.2011

ENOTNA STRATEGIJA UPRAVLJANJA Z (ZA)VAROVANIMI OBMOČJI – JSIMPA predstavlja serijo dokumentov (vodnik, smernice, priročnik za usposabljanje), ki so pomagali partnerjem projekta NATREG pri načrtovanju na pilotnih območjih, ter upamo, da bodo pomagali vsem ostalim uporabnikom (upravljavcem (za)varovanih območij, lokalnim, regionalnim in državnim javnim ali zasebnim organizacijam, iniciativam) pri celostnem načrtovanju ohranjanja narave in trajnostnega razvoja.

Zgoraj omenjena strategija je predstavljena na spodnjih povezavah:

1. Vodnik vsebin priprave načrtov upravljanja (za)varovanih območij
2. Smernice za pripravo poslovnega načrta (za)varovanih območij
3. Smernice za ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev na (za)varovanih območjih
4. Smernice za načrtovanje ekoloških koridorjev
5. Smernice za vključevanje deležnikov v procese načrtovanja v (za)varovanih območij

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |