PROJEKTI

NOVICE

Ste videli hrošča?

23.06.2011

Konec pomladi, ko ta že prehaja v poletje, na Zavodu RS za varstvo narave vzpodbudimo javnost, da nam posreduje podatke o pojavljanju štirih vrst  prepoznavnih hroščev, ki pa so redki in zavarovani: rogača, alpskega kozlička, bukovega kozlička in hrastovega kozlička. Vsi hrošči imajo širši, evropski naravovarstveni pomen,  navedeni so na seznamu redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst »Natura 2000«. Ponekod v Evropi so  že izginili, saj so se zaradi gospodarjenja zelo spremenile razmere v  gozdovih. Podatke o pojavljanju teh štirih vrst hroščev lahko vsakdo doda na spletnem naslovu www.sporocivrsto.si.

Ti hrošči so odvisni od ohranjanja deleža odmrlega in ranjenega lesa v gozdu, gozdnih otokih in mejicah, ki ga je v intenzivno gospodarjenem  gozdu vedno manj. Praviloma jih najdemo v avtohtonih, bukovih ali hrastovih gozdovih. Kjer smo z izsekavanji tak gozd že močno spremenili in nasadili smreko, ti hrošči ne  morejo več preživeti, lahko pa, da jih tudi v smrekovem gozdu opazimo na preletu.
Lani je bilo posredovano rekordno število podatkov, saj ste nam občani, predvsem bralci različnih časopisov, v katerih smo objavili vest o zbiranju podatkov, posredovali več kot  tristo preverjenih  podatkov in s tem temeljito prispevali k poznavanju razširjenosti in življenja hroščev pri nas. 
Glede na zbrane podatke o razširjenosti teh hroščev v Sloveniji lahko rečemo, da je gospodarjenje z gozdovi pri nas ustrezno in trajnostno naravnano. V nekaterih evropskih državah, kjer nimajo celostnega načrtovanja gozdov in je bil v preteklosti pomembnejši ekonomski izkoristek lesa od trajnostne rabe, so te vrste že izginile ali so redke. Tudi zato je pomembno, da podatke o teh hroščih, ki so pokazatelji naravne ohranjenosti in ustreznega gospodarjenja z gozdovi, zbiramo tudi ljubiteljsko, saj so podatki uporabni kot kazalci stanja.
Da bi zbiranje podatkov poenostavili in javnosti omogočili vpogled vanje, smo letos pripravili spletno stran, ki omogoča neposreden vnos podatkov preko spleta. Najdete  jo na spletnem naslovu www.sporocivrsto.si. Ne pozabite, da za potrditev vašega podatka potrebujemo fotografijo, ki je lahko posneta tudi z mobilnim telefonom.
Vnos podatka je enostaven, če pa se vendarle zaplete, so na spletnem naslovu  dosegljiva tudi navodila . Na zemljevidu lahko s približevanjem (»zoomiranjem«) s pomočjo miške poiščete vašo lokacijo, ali pa  v okence  »Iskanje«  vpišete naslov, kraj ali drugo zemljepisno ime, kjer ste videli hrošča, nato pa s pomikanjem po karti z miško ali puščicami natančneje določite lokacijo vašega opaženega hrošča na zemljevidu. Po sliki izberete vrsto hrošča, ki ste ga videli in z miško »kliknete« lokacijo na zemljevidu ter nato v prazna okenca obrazca vpišete druge potrebne podatke. Ne pozabite priložiti fotografije, ki jo naložite z vašega računalnika. Postopek vpisa zaključite s potrditvijo in vaš podatek je dodan.

Vsak vpis je prispevek k ohranjanju teh zanimivih vrst hroščev, zato se vsem že vnaprej zahvaljujemo. Prav tako pa bomo veseli, če bodo uporabniki  informacijo o možnosti vnosa podatkov o štirih vrstah hroščev povedali tudi svojim znancem, ki morda prav tudi hodijo odprtih oči (in s fotoaparatom) v naravo.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |