PROJEKTI

NOVICE

Z Zaključno konferenco končujemo projekt NATREG.

Visoki gostje Konference

30.06.2011

Projekt NATREG, ki poteka od pomladi 2009, se v teh dneh zaključuje. Projekt je bil osredotočen na varstvo narave, (za)varovana območja, njihovo upravljanje ter možnosti za razvoj na teh območjih. Projekt je prispeval tudi k vzpostavitvi sodelovanja med različnimi deležniki, tako na medsektorski nacionalni ravni, pa tudi transnacionalno. Projekt je povezoval šest (za)varovanih območij ter enajst projektnih partnerjev na območju od Jadrana preko Alp vse do Panonske nižine. Partnerje iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Srbije, je kot vodilni partner projekta koordiniral Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. S skupnimi močmi smo promovirali (za)varovana območja kot pomemben inštrument varstva narave.

Svečane otvoritve konference, v sredo 22. junija 2011 v Novem Sadu, so se udeležili visoki predstavniki vlade Republike Slovenije, Minister za okolje in prostor, prof. dr. Roko Žarnić; Republike Srbije, Minister za okolje, prostorsko planiranje in rudarstvo Republike Srbije, g. Oliver Dulić; vlade avtonomne pokrajine Vojvodina g. Istvan Pastor; direktor Zavoda RS za varstvo narave dr. Darij Krajčič, predstavnika Skupnega tehničnega sekretariata (JTS za Jugovzhodno Evropo) in s tem prispevali k pomembnosti tega projekta. Konferenco je odprla gospa Marta Takač, generalna direktorica javnega podjetja Vojvodinašume, ki je bil tudi gostitelj konference. Govorci so poudarili velik uspeh partnerstva sodelujočega v projektu. V nadaljevanju so sledile predstavitve dosežkov posameznih partnerjev.

Več informacij in slik v sporočilu za medije in na povezavi.

Izčrpno poročilo v prilogi.

 

Novinarska konferenca

Konferenca Novi Sad

prof. dr. Roko Žarnić, minister

g. Oliver Dulić, minister

terenski dan na Deliblatski puščavi

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |