PROJEKTI

NOVICE

Vizija trajnostnega razvoja "zelene" ponudbe Pohorje 2030

08.07.2011

V sklopu projekta NATREG je bila izdelana Vizija trajnostnega razvoja "zelene" ponudbe (narava in kulturna dediščina) turističnega (projektnega) območja Pohorje 2030.

Študija je nastala kot odgovor na prepoznane potrebe in pričakovanja deležnikov na več srečanjih v sklopu projekta NATREG ter trende trajnostnega upravljanja podobnih zavarovanih območij (ZO) v Evropi in svetu.

Študijo je izdelala dr. Tanja Lešnik Štuhec.

Študija je na voljo tu.

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |