PROJEKTI

NOVICE

4. Sestanek projektnega sveta projekta MedPAN North

05.09.2011

Četrti sestanek projektnega sveta projekta MedPAN North, ki ga tokrat organizira Zavod RS za varstvo narave, bo potekal od 19. do 21. septembra v Hotelu Marina v Izoli. Prisotnost na sestanku je potrdila že večina projektnih partnerjev, WWF Francija, vodilni partner projekta, pa je tudi že oblikoval osnutek programa sestanka.

Osrednji del razprave bo namenjen pregledu  dosedanjih aktivnosti na posameznih delovnih sklopih projekta vse od julija 2010 ter uresničevanju zadanih organizacijskih in finančnih obveznosti. Tako bo razprava tekla o ocenjevanju učinkovitosti upravljanja morskih zavarovanih območij, o tujerodnih in invazivnih vrstah in o upravljanju s turističnim obiskov. Ob navedenih programskih sklopih pa se bodo udeleženci posebej posvetili problematiki gospodarskega ribolova v zavarovanih območjih in ne nazadnje, organizaciji predvidenega srečanja sredozemskih malih ribičev pomladi leta 2012 v Rimu. 

Ob bok sestanku projektnega sveta, bodo sodelavci Morskega zavarovanega območja Miramare, 21. in 22. septembra, v sodelovanju z Sredozemskim uradom IUCN in Zavodom RS za varstvo narave, prav tako v hotelu Marina v Izoli, organizirali izobraževanje na temo ocenjevanja učinkovitosti upravljanja z morskimi zavarovanimi območji.

Več informacij o projektu in projektnih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta www.medpannorth.org in na spletni strani ZRSVN (zavihek Projekti / MedPAN North). 

 

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |