PROJEKTI

NOVICE

Tudi letos bomo čistili planje na Pohorju

Čiščenje 2010

12.09.2011

V soboto 8. oktobra 2011 bomo že drugo leto zapored izvedli naravovarstveno akcijo »Čiščenje zaraščajočih travišč (planj) na Pohorju«.
Cilj te naravovarstvene akcije je izboljšati kakovost in obseg travišč - planj, izboljšati lastnosti življenjskega prostora številnim vrstam ptic, omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na območju in ohraniti podobo krajine, ki postaja prepoznana v Slovenskem prostoru in širše.

V naravovarstveni akciji poleg Zavoda RS za varstvo narave sodelujejo še številni zunanji partnerji: Zavod za gozdove Slovenije OE Slovenj Gradec, OE Maribor in OE Celje, podjetje UNIOR d.d. – Program turizem, Občina Zreče in Občina Mislinja, Sklad za ohranjanje narave Pohorje, ind.

Podrobnejši podatki o zbirališču in uri začetka akcije bodo objavljeni 20. septembra 2011 na platformi Pohorje http://www.natreg.eu/pohorje/ spletni strani Zavoda RS za varstvo narave www.zrsvn.si  in na spletnih straneh partnerjev akcije. Za več informacij se lahko obrnite na:  Sebastjan Štruc, sebastjan.struc@zrsvn.si , tel: 02 333 13 74

Se vidimo na Pohorju!

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |