PROJEKTI

NOVICE

Čiščenje v Črni dolini ponovno prestavljeno

08.11.2011

Na Zavodu RS za varstvo narave (območni enoti Ljubljana in Maribor) smo v soboto 12. 11. 2011 načrtovali izvedbo prostovoljne naravovarstvene akcije za čiščenje zarasti na severozahodnem delu Črne doline pri Grosuplju.

Obveščamo vas, da je zaradi neugodnih vremenskih razmer v soboto 12. novembra akcija čiščenja zaraščenih površin v Črni dolini pri Grosuplju odpovedana.

Vreme nam namreč še vedno ni naklonjeno, saj še ne zmrzuje, gosenice barjanskega okarčka so v naravi še aktivne. Tla v Črni dolini so namočena in preveč ranljiva za izvedbo predvidenih del, saj bi z izvedbo akcije v tem času za barjanskega okarčka in fragmente nizkega barja naredili več škode kot koristi. Za uspešno izvedbo akcije potrebujemo čim bolj suha in pomrznjena tla.

Načrtujemo, da bomo akcijo izvedli pred koncem letošnjega leta, za enkrat pa ne moremo določiti točnega datuma. Ko bodo nastopile ugodne vremenske razmere, bomo določili nov termin in vam ga pravočasno sporočili.

Kontaktni osebi sva na ZRSVN OE LJ lara.jogan@zrsvn.si (01/244 53 58 ali 041 832 168) in OE MB matjaz.jez@zrsvn.si (031 682 067).

Copyright © Zavod Republike Slovenije za varstvo narave | production & design Creativ, Novi mediji d.o.o. |